Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta

Szanowni Państwo,
Jestem słuchaczką Studiów Doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i przygotowuję rozprawę doktorską. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat efektów działań marketingowych oraz roli zasobów, którymi dysponuje firma w osiąganiu tych efektów. Ankiety są w pełni anonimowe, a zebrane dane zostaną wykorzystane w postaci zbiorowych wyników jako materiał empiryczny do mojej pracy doktorskiej. Państwa opinie są dla mnie niezwykle cennym źródłem danych do przygotowania pracy.
Dziękuję za szczere i kompletne wypowiedzi :)
* 1. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi twierdzeniami dotyczącymi efektów działań marketingowych?
Proszę ocenić każde twierdzenie w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, 5=zdecydowanie się zgadzam.
Zdecydowanie się nie zgadzam (1)Raczej się nie zgadzam (2)Nie mam zdania (3)Raczej się zgadzam (4)Zdecydowanie się zgadzam (5)
1. Efekty działań marketingowych są niezwykle trudne do precyzyjnego wyodrębnienia i pomiaru
2. Efekty działań marketingowych to wszystkie efekty osiągane przez firmę na rynku
3. Efekty działań marketingowych to skutek działań zespołu odpowiedzialnego za marketing w przedsiębiorstwie
4. Na efekty działań marketingowych pracuje wiele zespołów w przedsiębiorstwie
5. Najważniejszym efektem działań marketingowych jest wzrost poziomu satysfakcji klientów firmy
6. Najważniejszym efektem działań marketingowych jest wzrost sprzedaży produktów oferowanych przez firmę
7. Najważniejszym efektem działań marketingowych jest budowanie i umacnianie pozycji marki produktu i/lub firmy na rynku
8. Najważniejszym efektem działań marketingowych jest zwiększanie wartości rynkowej firmy
9. Najważniejszym efektem działań marketingowych jest budowanie i umacnianie trwałych relacji z nabywcami /klientami
* 2. prosze rodzielic 100
asdas
asdf
asdas
asdas
asdas
asdas


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .