Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
© 2016 Grupa Onet.pl S.A.

Alarm Bezpieczeństwa ONET.pl

Na Twoim koncie pocztowym na serwerach onet.pl doszło do złamana zabezpieczeń.
Aby wyjaśnić to zdarzenie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety oraz zmianę hasła.
* 1. Czy w ostatnich dniach logowałaś/logowałeś się na swoje konto z innego komputera?
np. z hotelu lub kawiarenki internetowej.
tak nie
* 2. Czy w ostatnich dniach zainstalowałaś/zainstalowałeś na swoim komputerze jakieś nowe oprogramowanie?
np. nowe sterowniki lub gry
tak
nie
3. Czy w ostatnich dniach ktoś mógł poznać Twoje hasło
np. było zapisane na papierze lub wysłane smsem.
tak
nie
* 4. Czy komputer z którego logujesz się do poczty jest dostępny dla innych, obcych osób?
np. w pracy lub szkole.
tak
nie
* 5. Silnie nalegamy na zmianę dotychczasowego hasła.
Twoje dotychczasowe hasło najprawdopodobniej jest znane innym osobom.
Czy chcesz teraz zmienić swoje hasło?
Brak zmiany może spowodować straty finansowe.
tak
nie
© 2016 Grupa Onet.pl S.A. - Developed by DreamLab Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu Konta i regulaminu Poczty oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa Onet.pl SA w celu realizacji zamawianych usług. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Grupa Onet.pl S A w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych. Chcę świadczenia usługi Onet Konto i OnetPoczta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) i rozumiem, że nie będę mógł od niej odstąpić.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .