Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Czynniki determinujące proces wdrożenia w przedsiębiorstwie systemów Business Intelligence z wykorzystaniem urządzeń mobilnych BACKUP

1. Proszę ocenić na skali od 0 (bez znaczenia) do 4 (bardzo istotna), w jakim stopniu wyszczególnione obszary (czynniki) były istotne w przypadku rozpatrywania możliwości wdrożenia mobilnych rozwiązań BI w Pani/Pana organizacji.
0 bez znaczenia1 w małym stopniu istotna2 dość istotna3 istotna4 bardzo istotna
Dojrzałość istniejących (stacjonarnych) rozwiązań BI.
Koszty związane z zakupem infrastruktury serwerowej oraz licencji oprogramowania BI.
Koszty związane z zakupem urządzeń mobilnych.
Koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację projektu (w tym realizację szkoleń).
Koszty związane z utrzymaniem systemu (koszt konserwacji, aktualizacji, usług napraw).
Koszty związane z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów.
Szacowany wskaźnik całkowitego zwrotu z inwestycji w ten rodzaj rozwiązań.
Niezakłócona praca systemu lub usług wymaganych do jego użycia dla użytkowników końcowych.
Częstotliwość występowania awarii systemu.
Dokładność danych wyjściowych uzyskanych w wyniku zastosowania systemu.
Możliwość zapewnienia poufności przetrzymywanych w systemie danych oraz informacji.
Możliwość wykonywania szybkich zmian w systemie przy zastosowaniu na różnych systemach operacyjnych oraz urządzeniach mobilnych.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .