Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Media jako źródło informacji o muzyce

1. Czy posiada Pan/Pani następujące urządzenia w miejscu swojego zamieszkania:
TAKNIE
Radio
Telewizor
Komputer z dostępem do Internetu
TAKNIE
Telefon z dostępem do Internetu
2. Czy posiada Pan/Pani następujące urządzenia w miejscu swojego zamieszkania:
Bardzo często Raczej często Ani często ani rzadko Raczej rzadko Bardzo rzadko Nie korzystam
Radio
Telewizor
Komputer z dostępem do Internetu
Telefon z dostępem do Internetu


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .