Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Jestem studentem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie na kierunku "Bezpieczeństwo narodowe". Proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki zostaną wykorzystane w zbiorczym, anonimowym zestawieniu statystycznym w mojej pracy magisterskiej. Udzielone przez Pana/Panią odpowiedzi są poufne i anonimowe. Czas wypełnienia ankiety jest nieograniczony.

Terroryzm a jego rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie

1. Proszę wskazać, jak określiłby Pan/Pani poziom bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń terrorystycznych
Bardzo niski
Niski
Średni
Wysoki
Bardzo wysoki
Nie wiem
2. Z jakim regionem kojarzy się Panu/Pani pojecie terroryzmu
Z Europą Środkową
Z Polską
Z Afryką Północną
Z Europą Zachodnią
Z Bliskim Wschodem
Z USA
Z Europą Wschodnią
Inne:
3. Czy obawia się Pan/Pani, że może zostać celem ataku terrorystycznego
nie
raczej nie
raczej tak
tak
nie wiem
4. Czy uważa Pan/Pani, że państwo polskie właściwie informuje społeczeństwo o ewentualnych zagrożeniach terrorystycznych
nie
raczej nie
raczej tak
nie
nie wiem
5. Jakie jest Pana/Pani zdaniem prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego na terenie Polski
Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Nie wiem
6. Czy wie Pan/Pani, jak należy zachować sie w sytuacji zagrożenia terrorystycznego (porwanie, zamach bombowy, niebezpieczna przesyłka)
tak
nie
7. Proszę podać, skąd czerpie Pan/Pani wiedzę o terroryzmie
prasa
telewizja
internet
radio
literatura
nie interesuję się terroryzmem
Inne:
8. Proszę wskazać, którą z poniższych form ataków terrorystycznych uważa Pan/Pani za najbardziej realną do przeprowadzenia na terytorium Polski
atak przy użyciu broni palnej
zamach bombowy
porwanie (uprowadzenie) samolotu lub innego środka komunikacji
atak z wykorzystaniem broni masowego rażenia
atak przy użyciu zdalnie sterowanych modeli latających
atak elektroniczny (cyberterroryzm)
zamach na życie konkretnej osoby lub osób
atak samobójczy
Inne:
9. Czy uważa Pan/Pani, że powinny być prowadzone kampanie uświadamiające społeczeństwo przed zagrożeniami terrorystycznymi
tak
nie
nie wiem
10. Proszę wskazać, która z poniższych instytucji posiada największe kompetencje w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania terroryzmu na terenie Polski
Państwowa Straż Pożarna
Wojsko
Agencja Wywiadu
Policja
Straż Graniczna
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Inne:
11. Czy wie Pan/Pani o istnieniu jednostki koordynacyjno-analitycznej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu - Centrum Antyterrorystycznego CAT
tak
nie
12. Proszę wskazać, w ramach jakiej instytucji funkcjonuje Centrum Antyterrorystyczne CAT
Siły zbrojne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Policja
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Międzyresortowy Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych
Agencja Wywiadu
Nie wiem
Inne:
13. Czy wie Pan/Pani o istnieniu wyspecjalizowanego zespołu, którego zadaniem jest m. in. rozpoznawanie, wykrywanie i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom, w tym cyberterroryzmowi - Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL
tak
nie
14. Proszę wskazać, w ramach jakiej instytucji funkcjonuje Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL
Policja
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Agencja Wywiadu
Międzyresortowy Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Siły zbrojne
Nie wiem
Inne:
15. Czy uważa Pan/Pani, że działania służb specjalnych właściwych w rozpoznawaniu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu są wystarczające
tak
raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem
16. Czy uważa Pan/Pani, że w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu należałoby służbom specjalnym
rozszerzyć uprawnienia
ograniczyć uprawnienia
pozostawić uprawnienia bez zmian
nie wiem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .