Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zadanie

W pierwszej części ankiety pytania dotyczą cech demograficznych i doświadczenia w korzystaniu z technologii:
1. Płeć:
Kobieta Mężczyzna
2. Wykształcenie
podstawowe/gimnazjum zasadnicze zawodowe średnie pomaturalne/policealne licencjat/inżynier magisterium podyplomowe
3. Od jak dawna korzysta Pan/Pani ze smartfonu?
(prosimy o podanie w latach)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .