Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

WMDE 3 - 2017

* 1. Kto prowadził warsztat
Imię i Nazwisko 1
Imię i Nazwisko 2
* 2. Nazwa szkoły
* 3. Który to warsztat?
I warsztat
II warsztat
* 4. Data warsztatu:
dd.mm.rrrr
* 5. Dla jakiej grupy wiekowej?
10-12 lat (4-6 SP)
13-15 lat (SP i GIM)
16-18 lat (Liceum)
6. Która to była klasa?
4
5
6
7
2 gim
3 gim
1 lic
2 lic
3 lic
* 7. Liczba osób na warsztacie:
* 8. W jakiej odległości od AGH znajduje się szkoła?
(podaj ilość kilometrów w jedną stronę - mniej więcej)
* 9. Oceń szkołę
TakNie
Czy nauczyciel był obecny w klasie podczas warsztatów?
Czy nauczyciel klasy był zainteresowany przebiegiem warsztatów?
Czy uczniowie byli zdyscyplinowani?
* 10. Oceń warsztat
TakNie
Czy udało się zrealizować całość przygotowanego materiału?
Czy uczniowie zostali przytrzymani na przerwie?
Czy przyjemnie prowadziło się Wam warsztat?
11. Złapałeś kontakt do jakiegoś fajnego nauczyciela? Jeśli tak to zapisz go:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .