Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Nazywam się Magdalena Nowosad (e-mail: magdalenanowosad@gmail.com). Jestem studentką na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Przygotowuję pracę magisterska dotyczącą roli i charakterystyki trenerów osobistych pracujących na siłowniach szczecińskich. Poniższa ankieta jest całkowicie anonimowa. Udzielone odpowiedzi posłużą mi wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. Zwracam się z prośbą o szczere odpowiedzi, które pozwolą mi na zebranie potrzebnych mi informacji do napisania pracy. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

Rola i charakterystyka trenerów osobistych pracujących w szczecińskich siłowniach.

1. Wiek.
2. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
3. Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie?
zawodowe
średnie
licencjat
magister
inne
4. W jakiej dziedzinie posiada Pan/Pani wykształcenie?
wychowanie fizyczne/sport
turystyka i rekreacja
dietetyka
fizjologia
zdrowie publiczne
inne
5. Jak długo pracuje Pan/Pani w zawodzie trenera osobistego?
mniej niż rok
1-3 lat
4-5 lat
6-7 lat
8-10 lat
więcej niż 10 lat
6. Czy posiada Pan/Pani certyfikat ukończenia kursu na trenera osobistego?
tak
nie (proszę przejść do pytania nr.9)
7. Gdzie otrzymał/a Pan/Pani uprawnienia trenera osobistego (ew. nazwa organizacji):
8. Jak długo trwał Pana/Pani kurs na trenera osobistego:
9. Czy posiada Pan/Pani jakieś dodatkowe kursy:
tak
nie( proszę przejść do pytania nr.11)
10. Proszę wymienić jakie to kursy:
11. Czy uprawiał/a Pan/Pani jakiś sport wyczynowo?
tak
nie( proszę przejść do pyt.15)
12. W jakiej dyscyplinie sportu?
13. Na jakim poziomie zawansowania?
zawodowy
profesjonalny
półprofesjonalny
amatorski
14. Czy miał/a Pan/Pani jakieś szczególne osiągnięcia w tej dyscyplinie sportu(np. podium na mistrzostwach miasta, województwa, regionu, kwalifikacja do kadry)?
15. Co należy do Pan/Pani zadań podczas pracy z klientem
wstępny wywiad z klientem
treningi poza terenami siłowni
pomiar składu ciała,
pomiar wskaźnika BMI
pomiar grubości fałdów skórno-tłuszczowych
porady z zakresu dietetyki
kontrola wyników
układanie planu diety
inne
16. Jaki rodzaj treningów stosuje Pan/Pani najczęściej podczas pracy z klientem?
kulturystyka
cross fit
aerobic
ćwiczenia wolne
biegi
trening funkcjonalny
nord walking
marsze/marszobiegi w terenie
wspinaczka
inne
17. Co należy do Pan/Pani obowiązków w pracy na siłowni (niezwiązanej z indywidualnym prowadzeniem Twojego klienta)?
pomoc przy sprzęcie innym klientom
prowadzenie zajęć grupowych
korygowanie błędów
promowanie klubu/ siłowni
nie mam żadnych dodatkowych obowiązków
inne
18. Czy ma Pan/Pani możliwość korzystania z porad specjalistów?
tak
nie (proszę przejść do pytania nr.20)
19. Z porad jakiego specjalisty Pani/Pan korzysta?
lekarz sportowy
dietetyk
fizjoterapeuta
masażysta
inne
20. Jakie zadania najczęściej stawiają przed Panem/Panią klienci?
poprawa sylwetki ( przyrost, utrata masy)
poprawa sprawności fizycznej związanym z przyszłą aktywnością fizyczną (np. maraton, wyjazd na narty, triatlon)
rehabilitacja np. odzyskanie sprawności po chorobie, kontuzji
przewlekła choroba (np. klient skierowany przez lekarza)
inne
21. Czy wyznacza Pan/Pani podczas współpracy z klientem dodatkowe „ukryte” cele?
tak (proszę przejść do pytania nr.22)
nie
22. Jakie są najczęściej wybierane przez Pana/Panią "ukryte" cele podczas wspópracy z klientem?
korekta wad postawy ciała
zwiększenie wydolności
uświadomienie korzyści płynącej z regularnej aktywności fizycznej
inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .