Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Praca licencjacka

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
Mniej niż 20 lat
20 - 30 lat
31 - 40 lat
41 - 50 lat
Powyżej 51 roku życia
3. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
4. Stan cywilny
Wolny/ Wolna
Mężatka/ Żonaty
W związku nieformalnym
Wdowa/ Wdowiec
Rozwódka/ Rozwodnik
5. Miejsce zamieszkania
Wieś
Małe miasto
Większe miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
6. Czy pracuje Pani / Pan zawodowo?
Tak
Nie
7. Ile ma Pani/ Pan dzieci?
8. Ile ma Pani/ Pan dzieci z rozpoznanym autyzmem?
9. Kto zauważył pierwsze objawy, które później potwierdziły autyzm?
10. Kto postawił diagnozę i w jakich okolicznościach?
11. Ile lat miało wówczas dziecko ?
12. Co jest przyczyną choroby dziecka w Pani/ Pana ocenie ?
13. Jaka była Pani/ Pana reakcja na postawioną diagnozę ?
można wybrać więcej niż 1 odpowiedź
szok
złość
załamanie
poczucie niesprawiedliwości
bezsilność
zobojętnienie
ból
agresja
bunt
klęska
rozpacz
niepokój
14. Jak wyglądał początkowo Pani/ Pana stosunek wobec chorego dziecka?
można wybrać więcej niż 1 odpowiedź
akceptacja
nie akceptacja
nadmierna troska
odrętwienie
zobojętnienie
współczucie
strach
15. Czy napotkał/-a Pani/ Pan kłopot w diagnozie autyzmu u swojego dziecka?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .