Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Spółka rekreacyjnego kolarstwa szosowego

* 1. Czy korzystał Pan/Pani z tego typu usługi w ostatnich 3 latach?
Tak
Nie
2. Jeśli Pan/Pani korzystał/a z danej usługi to Jaka firma świadczyła tę usługę? (nazwa i lokalizacja)
3. W jakim celu Pani/Pan korzystał z usługi?
4. W jakim stopniu cel zakupu usługi został zrealizowany?
5. Jakie były mocne i słabe strony konsumowanej usługi?
6. Jak ocenia Pani/Pan usługę? W jakim stopniu była Pani/Pan z niej zadowolona/y?
7. Co sugerowałaby Pani/Pan poprawić w tej usłudze?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .