Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Opinie bezrobotnych Powiatu Grodziskiego na temat nowych instrumentów wprowadzonych reformą Urzędów Pracy w 2014r.

Jestem studentką III roku Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Serdecznie proszę wszystkie zarejestrowane osoby bezrobotne Powiatu Grodziskiego do wypełnienia kilku krótkich pytań ankiety na temat nowych instrumentów wprowadzonych reformą do Urzędów Pracy w 2014 roku.

Ankieta ma charakter anonimowy, dlatego tym bardziej proszę o odpowiedzi zgodne z prawdą.
* 1. Proszę zaznaczyć z jakich form pomocy oferowanych przez Urzędy Pracy Pan/i korzystał/a przed reformą w maju 2014?
Z ofert pracy
Z zasiłków, świadczeń przedemerytalnych
Z kursów doszkalających, bezpłatnych szkół wyższych
Z kursów, szkoleń mających na celu przekwalifikowanie pracowników
Z dodatkowych rynków pracy, np. z prac interwencyjnych, robót publicznych
Ze stypendiów, stażów
* 2. Z których instrumentów wprowadzonych w 2014 roku korzystał/a Pan/i?
Z profilowania bezrobotnych
Z usług doradców zawodowych
Ze świadczeń aktywizacyjnych
Z pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej
Z grantu na telepracę
Ze szkoleń organizowanych w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową
Z dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+
Z pakietu dla młodych
Ze specjalnych bonów dla młodych
Nie korzystałem/ma z żadnych nowych instrumentów
* 3. Ktore z podanych poniżej zdań, najlepiej charakteryzuje według Pana/i nowe instrumenty Urzędów Pracy wprowadzone w 2014 roku?
Oceniam je wysoko i spodziewam się, że przyczynią się one do ograniczenia bezrobocia
Nowe instrumenty oceniam pozytywnie, mogą one w przyszłości stanowić fundament w procesie ograniczania bezrobocia
Mam mieszane uczucia. Z jednej strony nowych instrumentów jest wiele, a.e nie jestem pewny/a,meczy zdadzą one egzamin w praktyce
Te instrumenty niczego nie zmienią
Nie korzystałam z żadnego nowego instrumentu, więc nie mam zdania
* 4. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 5. Wiek
18 - 28
29 - 39
40 - 50
51 - 61
Powyżej 62
* 6. Wykształcenie
Podstawowe / gimnazjalne (łącznie z niepełnym)
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
* 7. Okres pozostawania na bezrobociu
Do miesiąca
1 - 6 miesięcy
7 - 12 miesięcy
1 - 2 lata
Powyżej 2 lat
Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance