Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Park Bystrzyca (dzielnica Zemborzyce- Lublin)

* 1. Płeć
M
K
* 2. Wiek
do 19 lat
20-39lat
40 – 59lat
powyżej 60 lat
* 3. Pochodzenie
rodzimy mieszkaniec Lublina;
Osoba zamieszkująca lublin okresowo lub od jakiegoś czasu,
osoba znajdująca się w Lublinie tymczasowo (przyjezdny)
* 4. Wykształcenie
Ogólne
techniczno - Przyrodnicze
Humanistyczne
Ścisłe
inne
* 5. Czego oczekuje Pan/Pani od tej przestrzeni?
* 6. Jak często korzysta Pan/Pani z tej przestrzeni?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadko
* 7. Jaki typ wypoczynku Pani/Pan preferuje
czynny
bierny
* 8. Jaki typ zieleni w przestrzeni parkowej Pan/Pani preferuje?(można wybrać kilka)
rośliny iglaste
drzewa i krzewy
rośliny rodzime
roślinność naturalna
rośliny liściaste
rabaty
rośliny egzotyczne
roślinność zorganizowana
* 9. Co Pan/Pani myśli na temat organizacji komunikacji(ścieżki, dostęp do poszczególnych części terenu)?
* 10. Czy uważa Pan/Pani, że na terenie obiektu znajduje się wystarczająca ilość ławek, śmietników i oświetlenia?
Tak
Nie
* 11. Jakiego typu materiały powinny zostać wykorzystane w tej przestrzeni?(może być kilka)
Kamień
drewno
beton
szkło
plastik
* 12. Czy uważa Pan /Pani, że oznaczenia w przestrzeni są czytelne i logiczne?
Tak
Nie
* 13. Czy uważa Pan/Pani, że ta przestrzeń jest bezpieczna?
Tak
Nie
* 14. Czy wyposażenie jest odpowiednie do celów wypoczynkowych?
Tak
Nie
* 15. Przy obiektach jakiego rodzaju wypoczynek Pan/Pani preferuje?
woda
drzewa
kwiaty
inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .