Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Doktorantko/Doktorancie! Przed Tobą ankieta, której celem jest całościowa analiza potrzeb oraz jakości kształcenia na studiach doktoranckich. Prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Uzupełnienie ankiety powinno zająć Ci ok 10- 15 minut. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!

Doktoranckie badanie jakości kształcenia

* 1. Rok studiów
* 2. Czy pobierasz stypendium doktoranckie?
Tak Nie
* 3. Jak oceniasz dotychczasową pracę Rady Doktorantów?
Źle
Raczej Źle
Raczej Dobrze
Dobrze
* 4. Czy znane Ci są kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego?
Tak
Nie
* 5. Czy uważasz, że zasady punktacji osiągnięć Doktoranta w procesie przyznawania stypendium doktoranckiego są sprawiedliwe?
Tak
Nie
6. Czy uważasz, że kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego powinny zostać zaostrzone, a kwoty stypendium podwyższone?
Tak
Nie
* 7. Jak oceniasz dostęp do czasopism i publikacji naukowych na naszej Uczelni?
Wystarczające
Raczej Wystarczające
Niewsytraczające
Nie mam zdania
8. Jak oceniasz szczegółowe aspekty pracy z opiekunem naukowym/ promotorem?
bardzo źleźledobrzebardzo dobrze
Dostępność
Stwarzanie możliwości publikacji
Stwarzanie udziału w Konferencjach
Pomoc w zdobywaniu finansowania badań
Kultura osobista
* 9. Jak oceniasz aspekty wsparcia, jakie otrzymujesz ze strony Twojej jednostki organizacyjnej?
WystarczająceNiewystarczajaceNie mam zdania
Dofinansowanie udziału w Konferencjach
Stwarzania możliwości publikacji
Wsparcie finansowania badań
10. Jaka liczba godzin dydaktycznych byłaby dla Ciebie optymalna w roku akademickim?
do 50 h
od 80 do 120 h
powyżej 120 h
* 11. Czy kiedykolwiek prowadziłeś zajęcia dydaktyczne ponad 80 h w ciągu roku akademickiego?
Tak
Nie
Nie dotyczy
* 12. Czy zawsze otrzymywałeś wynagrodzenie za godziny zajęć dydaktycznych "ponad limit" w roku akademickim?
Tak
Nie
Nie dotyczy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .