Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

LOGISTYKA FIRM MEBLARSKICH

1. Dane firmy
Nazwa firmy
rok założenia firmy
liczba zatrudnionych pracowników
2. Czy korzystanie z własnych firmowych środków transportu wraz z wiążącymi się z tym kosztami (koszty amortyzacji samochodów , paliwa, etatów kierowców, opłatami drogowymi itp.) jest/była by dla Państwa firmy bardziej opłacalne niż zlecenie transportu obcym firmom transportowym?
możliwość wyboru jednej odpowiedzi
a) tak
b) nie
c) Koszty są porównywalne
3. Jaki rodzaj transportu jest stosowany na terenie kraju do transportu mebli Państwa firmy do odbiorców ?
możliwość wyboru wielokrotnego
a) istnieje firmowa sieć logistyczna (własny transport , po kolei ustalane trasy do odbiorców)
b) firma nie posiada własnej logistyki występuje więc tylko najem obcych firm transportowych
c) istnieje firmowa sieć logistyczna , ale firma korzysta także z obcych przewoźników
d) inny rodzaj
4. Który z niżej wymienionych rozwiązań ma zastosowanie w Państwa firmie w celu przyśpieszenia działania łańcucha logistycznego własnych dostaw?
możliwość wyboru wielokrotnego
a) system informatyczny
b) zarządzanie zapasami
c) zautomatyzowanie magazynu
5. Czy stosowanie metody just in time w Państwa firmie wpływa na przyśpieszenie dystrybucji ?
możliwość wyboru jednej odpowiedzi
a) tak
b) nie
c) metoda just in time nie jest stosowana
6. W jaki sposób przebiega załadunek w Państwa firmie?
możliwość wyboru jednej odpowiedzi
a) firma dysponuje nowoczesnymi technologiami zaprogramowanymi maszynami tak jak np. wyciągi , taśmy z ustawionymi czasowo poleceniami itp.
b) firma dysponuje mechanicznymi środkami pracy prostego typu opierające się na obsłudze tylko i wyłącznie przez pracownika ( wózki widłowe , przenośniki , żurawie , wyciągi i inne)
c) załadunek jest oparty tylko i wyłącznie na ręcznej pracy ludzkiej
d) inny sposób
7. W jakim stopniu koszty pozaprodukcyjne związane z magazynowaniem i transportowaniem mebli wpływają na ceny Państwa produktów?
pytanie jednokrotnego wyboru
a) 0 - 25 %
b) 25 - 50 %
c) 50 - 75 %
d) 75 - 100%
8. Jakie działania są podejmowane w Państwa firmie w celu redukcji kosztów?
Zaznacz na każdym z niżej wymienionych podpunktów skale procentową , wg zastosowania w Państwa firmie :
częstobardzo częstorzadkobardzo rzadkosporadycznie
a) redukcja etatów
b) podniesienie cen produktów oraz cen transportu
c) podniesienie cen produktów ale częściowo bez podnoszenia cen transportu
d) podniesienie tylko cen transportu
d) nie są odzyskiwane , ceny usług zostają na tym samym poziomie
e) dzieli się jawnie pół na pół z odbiorcą kosztami transportu
9. W jaki sposób koszty są redukowane w Państwa firmie?
z niżej wymienionych metod proszę wybrać te które najbardziej odnoszą się do Państwa firmy
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   redukcja etatów
  •   podniesienie cen produktów oraz cen transportu
  •   podniesienie cen produktów ale częściowo bez podnoszenia cen transportu
  •   podniesienie tylko cen transportu
  •   nie są odzyskiwane , ceny usług zostają na tym samym poziomie
10. Jaki wpływ procentowy mają czynniki dodatkowe (awarie samochodów , przerwy bądź zastoje w fabrykach , obowiązujące prawo transportowe , braki personalne) na czas trwania dostaw ?
proszę wybrać ich procentowy udział w poszczególnym roku:
0 - 10%10 - 20%20 - 30%30 - 40%40 - 50%50 - 60%60 - 75%75 - 90%90 - 100%brak danych*
2015 rok
2014 rok
2013 rok
11. Czy niżej wymienione problemy napotykane podczas transportu występowały w Państwa firmie?
oceń skalę zjawiska wymienionych niżej problemów:
takraczej takna pewno taknieraczej niena pewno nie
kradzieże towaru
kradzieże paliwa
kradzieże samochodów
awarie samochodów
wypadki
nieprawidłowości związane z prawem transportowym
inne
12. Jak najlepiej wg. Pana/Pani firma mogła by zabezpieczyć się przed mogącymi wystąpić tymi problemami tak aby odbiorca został dobrze i na czas obsłużony ?

a) dodatkowe ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń (kradzieże , wypadki)
b) dodatkowy kapitał ludzki (dodatkowi pracownicy na nie cały etat , będący na zastępstwo)
c) zapasowy samochód
d) inny sposób
13. Który z niżej wymienionych sposobów wykorzystania środków z funduszy UE miał by najlepsze zastosowanie w Państwa firmie?
możliwość wyboru jednej odpowiedzi
a) zakup dodatkowych/nowych samochodów
b) zakup maszyn - inwestycja w mechanizacje magazynów
c) budowa nowych magazynów - centrów logistycznych do przechowywania większej ilości towaru oraz do jego przeładunku
d) utworzenie nowych miejsc pracy
e) przeznaczenie środków na szkolenie i rozwój pracowników
f ) informatyzacja firmy
g) inne
14. Który z niżej wymienionych sposobów miał by najlepsze zastosowanie w Państwa firmie do skrócenia czasu oczekiwania na towar dla coraz bardziej wymagającego rynku konsumenckiego?
możliwość wyboru jednej odpowiedzi
a) nająć dodatkowy transport dla przewozu mniejszej ilości towaru np. kurier , obcy przewoźnik
b) podnieść ceny transportu co ograniczy minimum logistyczne i przyspieszy dostawy
c) modyfikować istniejące sieci dostaw (kierowcy robiącemu punkt region A dodać także dodatkowy punkt region B)
d) zmniejszyć próg minimum logistycznego
15. Czy nowoczesne systemy informatyczne przyśpieszyły by funkcjonowanie sieci logistycznej Państwa firmy?
możliwość wyboru jednej odpowiedzi
a) tak znacząco polepszyła , zmniejszając tym samym obowiązki pracowników
b) tak polepszyła ,ale w małym stopniu nadal pracownik będzie miał duży wpływ na nią
c) nie polepszyła , ta sama praca wykonywana ręcznie przez pracowników jest bardziej pewna i stabilna
d) trudno ocenić jednoznacznie , pół na pół.
e) firma nie posiada takich systemów
16. Czy któryś z niżej wymienionych sposobów wsparcia logistycznego ma zastosowanie w Państwa firmie?
możliwość wielokrotnego wyboru
a) jedno razowe wsparcie zewnętrznych firm ( np. jednorazowe zlecenie)
b) najem obcych firm transportowych np. w okresie największych zamówień
c) rozbudowa magazynów na terenie każdego województwa - powstanie centrów logistycznych.
d) inne sposoby
17. Czy połączenie dwóch tras wraz z wysłaniem dwóch kierowców w jeden samochód miało by lepsze zastosowanie , i było by bardziej opłacalne dla Państwa firmy niż wypuszczenie w dwie trasy dwóch samochodów?
Przykładowo scalenie tras wschodniej Polski
możliwość wyboru jednej odpowiedzi
a) tak (np. są niższe koszty paliwa i amortyzacji samochodów)
b) nie (firma nie ma mocno rozwiniętej sieci dystrybucji , nie posiada dużo samochodów)
c) czas dojazdu w obie trasy równowarzy się z postojem w przypadku dwóch samochodów (normowany czas pracy 8h dziennie) wychodzi na to samo
d) inna argumentacja na "tak" bądź " nie"
18. Który z niżej wymienionych napotykanych problemów podczas trwania dostaw jest najbardziej kłopotliwy dla Państwa firmy?
możliwość wyboru jednej odpowiedzi
a) Pomyłki w wysyłanym towarze
b) Nieuczciwi kierowcy ( np. nadmierne postoje , zmiana trasy na mniej korzystną,ubytki paliwa , problemy z ITD )
c) Problemy związane z najemcą do transportu towaru
d) Kradzieże , wypadki , problemy z samochodami oraz zdarzenia losowe
e) inne
19. Co wg Pana / Pani ma największy wpływ na czas oczekiwania na zamawiany towar pomijając okres jego produkcji ?
pytanie otwarte
20.
Jakie są mocne i słabe strony logistyki w Państwa firmie :
pytanie otwarte
Mocne
Słaba


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .