Ukończono 0%

Rola władz samorządowych w kreowaniu wizerunku miasta Rzeszów

1. Czy czuje się Pan/Pani przywiązany do swojego miejsca zamieszkania?
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
2. Jakie są Pana/Pani wrażenia na temat obecnego miejsca zamieszkania?
a) Podoba mi się/jestem zadowolony
b) Czuję się tu dobrze
c) Nie podoba mi się/nie jestem zadowolony
d) Nie czuję się tu dobrze
3. Czy jest Pan/Pani zadowolony z wprowadzanych przez władze samorządowe rozwiązań poprawiających byt mieszkańców?
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
4. Czy Pana/Pani zdaniem władze samorządowe przyczyniają się do kreowania wizerunku miasta?
a) Tak
b) Nie
5. Jak ocenia Pan/Pani rolę władz samorządowych w kreowaniu wizerunku miasta?
a) Dobrze
b) Źle
c) Przeciętnie
d) Nie mam zdania
6. Co Pana/Pani zdaniem można zaliczyć do najbardziej charakterystycznych miejsc kojarzących się z wizerunkiem miasta Rzeszów? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) Pomnik Czynu Rewolucyjnego
b) Okrągła kładka (naziemna)
c) Galerie handlowe
d) Rynek
e) Ratusz
f) Fontanna multimedialna
g) Hala Podpromie
h) Ogrody Bernardyńskie
i) Most Tęczowy
j) Most im. M. Mazowieckiego
k) Trasa Podziemna
l) Most Zamkowy
m) Herb Rzeszowa
n) Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka
7. Co Pana/Pani zdaniem wyróżnia Rzeszów na tle innych miast? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) Oferta edukacyjna
b) Duża ilość wydarzeń kulturalno-sportowych
c) Duża ilość ścieżek rowerowych
d) Liczne muzea, teatry
e) Duża ilość galerii handlowych
f) Duża liczba studentów
g) Licznie podejmowane inwestycje
h) Tworzenie nowych osiedli
j) Nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .