Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta skierowana do potencjalnych ofiar i sprawców przemocy- ankieta dla NZOZ

* 1. Czy wśród pacjentów pozostających pod opieka NZOZ zostały zdiagnozowane przypadki przemocy w rodzinie ?
a) tak
b) nie
* 2. Kto był sprawcą przemocy?
a)matka
b) ojciec
c) dzieci
d) inni członkowie rodziny
e) inni
* 3. Kto był najczęściej ofiarą przemocy
a)matka
b) ojciec
c) dzieci
d) inni członkowie rodziny
* 4. W jakich środowiskach najczęściej dochodzi do sytuacji przemocy
A) rodziny w których występuje uzależnienie
b) rodziny wielodzietne
c) rodziny z problemem bezrobocia
d) rodziny wielopokoleniowe
e) inne
* 5. Co zdaniem Pana / Pani stanowi przyczyna stosowania przemocy ( max 4 odpowiedzi)
a) alkohol
b)narkotyki
c) trudna sytuacja materialna
d) niezaradność życiowa
e)brak dobrej komunikacji wśród członków rodziny
f) potrzeba dominacji przez członka rodziny
g) brak umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych
h)warunki bytowe
i) choroby
j)stereotypy
k)wychowanie
* 6. Jakie zachowania najczęściej występują
a) przemoc fizyczna ( szarpanie, bicie, uderzenia)
b) werbalna (przezwiska, ośmieszanie)
c)emocjonalna ( zastraszanie , grożenia)
d) ekonomiczna( wymuszanie, kradzieże)
e) inne
* 7. Czy według Państwa na terenie gminy Zawichost potrzebna jest edukacja społeczeństwa na temat przemocy i jaj zapobieganiu
a) tak
b) nie
* 8. jeśli tak to w jakiej formie ( pytanie wielorakiego wyboru)
a) plakaty , ulotki
b) pogadanki
c) publikacje
d)zajęcia profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej
e) działania mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy
f) dostarczanie informacji na temat dostępnych form pomocy dla ofiar i sprawców w warunkach zapewniających poufność ( stworzenie punktu informacyjnego do którego mogłyby się zgłaszać osoby pokrzywdzone ich rodziny)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .