Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena zajęć-Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, mgr K. Kościółek

Dzień dobry,

proszę poświęcić kilka minut i wypełnić następującą ankietę. Przypominamy, że Państwa zdanie ma dla nas ogromne znaczenie i pozwoli na uzyskanie jak najwyższej jakości kształcenia. Prosimy o szczere odpowiedzi.
1. Czy sposób prowadzenia zajęć i tematy na nich poruszane spełniły Pańskie oczekiwania?
Zdecydowanie tak
Więcej niż w połowie
Połowicznie
W niewielkiej części
Nie, nawet w najmniejszym stopniu
2. Czy prowadzący prezentował treści przedmiotu w sposób komunikatywny i zrozumiały
Tak, prowadzący zawsze chętnie udziela wyjaśnień
Nie, prowadzący nie ma czasu lub ochoty tłumaczyć
3. Czy prowadzący umożliwiał aktywne uczestnictwo w zajęciach (inicjował dyskusję, pozwalał na wypowiadanie własnego zdania)?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie
4. Przydatność zalecanych materiałów (podręczniki, skrypty, materiały internetowe)
Łatwo dostępne, bardzo mi pomogły
Niedostępne, nie na temat, nie tłumaczyły dobrze poruszanych zagadnień
5. Sposób prowadzenia zajęć:
Rutynowy, obojętny
Aktywny, motywujący
6. Przygotowanie prowadzącego do zajęć
Dobre, sprawia wrażenie eksperta
Słabe, nieporadny
7. Czy prowadzący wykazywał właściwą postawę wobec słuchaczy (punktualność, rzetelność, kultura osobista)?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie
8. Inne uwagi, wnioski, sugestie itp.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .