Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kajakarstwo

Szanowni Państwo,
Jestem studentem uzupełniających studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku turystyka i rekreacja, specjalność turystyka aktywna. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest uzyskania informacji na temat motywów rekreacyjnego uprawiania kajakarstwa. Zebrane dane pomogą ustalić jakie są Państwa „Socjoekonomiczne uwarunkowania rekreacyjnego uprawiania kajakarstwa” oraz napisać pracę dyplomową na ten temat.
Dziękuje za poświęcony czas !
1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
16-20
20-30
31-40
40-50
50+
3. Wykształcenie
Podstawowe
Średnie
Zawodowe
Wyższe
Studiuję
4. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto poniżej 50 tyś ludności
Miasto powyżej 50 tyś ludności
Miasto powyżej 100 tyś ludności
5. W jakim zakresie mieszczą się Pana/Pani zarobki?
między 100-500zł
między 500-1000 zł
między 1000-2000 zł
między 2000-4000 zł
między 4000-10000 zł
powyżej 10000 zł
6. Co zachęciło Pana/Panią do uprawiania kajakarstwa? Pytanie wielokrotnego wyboru.
Rodzina
Znajomi
Zajęcia sportowe w szkole
Telewizja,radio,internet
7. Jakie są motywy podejmowania przez Pana/Panią kajakarstwa?Pytanie wielokrotnego wyboru.
Zdobywanie nowych doświadczeń
Chęć wyróżnienia się spośród innych osób
Poznawanie nowych miejsc i ludzi
Dla przyjemności oraz własnej satysfakcji
8. Czy Twoim zdaniem uprawianie kajakarstwa rekreacyjnego jest niebezpieczne?
Nie
9. Jak często bierzesz udział w spływach kajakowych?
Raz w roku
Kilka razy w roku
Raz w miesiącu
Częściej niż raz w miesiącu
10. Czy Polska jest krajem, który posiada dogodne warunki do uprawiania kajakarstwa?
Tak
11. Gdzie najczęściej uczestniczy Pan/Pani w spływach kajakowych?
W Polsce
12. Jakie są według Pana/Pani bariery uprawiania kajakarstwa?
Wysokie koszty
Brak czasu wolnego
Brak dostępu do infrastruktury
Słaba promocja kajakarstwa
Brak dostępu do podstawowej wiedzy o kajakarstwie
Strach
13. Jaki procent dochodu w przybliżeniu przeznacza Pan/Pani na uprawianie kajakarstwa wodnego?
14. W jaki sposób Pan/Pani zachęciłby/aby znajomych do uprawiania kajakarstwa?
Jest to sport łatwy i jest przeznaczony dla każdego
Jest to stosunkowo tani sport
Nie wymaga dużego wysiłku fizycznego
Istnieje dobra infrastruktura do uprawiania kajakarstwa
Są szkolenia dla chętnych


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .