Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ankieta kl. 7, 8, III Gimnazjum

* 1. Jesteś...
CHŁOPCEM DZIEWCZYNĄ
BARDZO PROSIMY CIĘ O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEJ ANKIETY!!!
Pytania dotyczą tego, jak spostrzegasz siebie, swoje życie, ludzi i sprawy, z którymi się stykasz! Szczególnie interesuje nas Twoje zdrowie psychiczne, relacje z rówieśnikami, to, jak spędzasz czas wolny, a także poglądy i zachowania związane z przemocą i używaniem środków psychoaktywnych (na przykład tytoniu, alkoholu lub narkotyków).
Ankieta jest anonimowa. Nie wpisuj swojego nazwiska na kwestionariuszu. Informacje, których udzielasz, są poufne. Zależy nam bardzo, żebyś wypełnił całą ankietę (odpowiedział na wszystkie pytania).
Pracuj indywidualnie. Staraj się nie zaglądać koledze lub koleżance do ankiety. Pamiętaj, to nie jest „klasówka”. Nie ma tu „dobrych” ani”złych” odpowiedzi. Staraj się odpowiadać szczerze i dokładnie.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety :)
* 2. Ile masz lat?
* 3. Czy twoi rodzice palą papierosy?
Nie
Tak – jedna osoba – czasem
Tak – oboje – czasem
Tak – jedna osoba – nałogowo
Tak – oboje – nałogowo
* 4. Czy w okresie od września zeszłego roku do teraz zdarzyło się, że byłeś/łaś w towarzystwie
młodzieżowym, w którym piło się piwo, wino, wódkę?
Nie zdarzyło się
Tak – więcej niż kilkanaście razy
Tak – jeden lub dwa razy
Tak – kilkanaście razy
Tak – kilka razy
* 5. Czy w okresie od września zeszłego roku do teraz zdarzyło się, że byłeś/łaś w towarzystwie
młodzieżowym, w którym używało się środków narkotyzujących?
Nie zdarzyło się
Tak – jeden lub dwa razy
Tak – kilka razy
Tak – kilkanaście razy
Tak – więcej niż kilkanaście razy
* 6. Jeżeli zdarzyło się, że w wyżej wymienionym okresie byłeś/łaś w towarzystwie młodzieżowym,
w którym używało się środków narkotyzujących, to zaznacz, jakie to były środki?
Marihuana, haszysz lub „skun” Heroina, „brown sugar” lub „kompot” Kleje, rozpuszczalniki, itp.
Kokaina lub crack LSD lub inne halucynogeny Ecstasy
Leki psychotropowe, uspokajające, nasenne Sterydy anaboliczne Amfetamina
Kodeina Revinol nie przebywałem/przebywałam w takim towarzystwie
* 7. Czy palisz papierosy?
Nie
Tak – kilka razy w roku
Tak – kilka razy w miesiącu
Tak – kilka razy w tygodniu
Tak – codziennie
* 8. Czy w okresie od września zeszłego roku do teraz zdarzyło się, że używałeś/łaś środków
narkotyzujących?
Nie zdarzyło się
Tak – jeden lub dwa razy
Tak – kilka razy
Tak – kilkanaście razy
Tak – więcej niż kilkanaście razy
* 9. Czy w okresie od września zeszłego roku do teraz zdarzyło się, że używałeś leków uspokajających
lub nasennych?
Nie zdarzyło się
Tak – jeden lub dwa razy
Tak – kilka razy
Tak – kilkanaście razy
Tak – więcej niż kilkanaście razy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .