Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Bajka terapeutyczna jako wsparcie w rozwoju emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym.

Badanie do pracy magisterskiej.

Bajka terapeutyczna jako wsparcie rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym.

Jestem studentką V roku pedagogiki, studiuję w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzę badania na temat roli bajki terapeutycznej we wspieraniu rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym. W tym celu zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badania są anonimowe, a ich wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby przygotowania pracy magisterskiej. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.
1. Płeć
Kobieta Mężczyzna
2. Wiek:
3. Miejsce zamieszkania:
Wieś Miasto
4. Liczba dzieci w rodzinie:
5. Czy słyszał/a Pan/i o metodzie zwanej bajkoterapią?
tak nie
6. Z jakich źródeł dowiedział/a się Pan/i o tej metodzie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Przedszkole Kurs Literatura fachowa Poradnia psychologiczno - pedagogiczna Prasa Radio Telewizja Internet Znajomi
7. Czy Pan/i wie co to jest bajka terapeutyczna?
tak nie
8. W jakim stopniu bajka terapeutyczna może spełniać według Pani/Pana poniższe funkcje? (proszę zaznaczyć odpowiedź w skali 0-5, gdzie 0 oznacza „w żadnym stopniu”, a 5 „w najwyższym stopniu”)
12345
Zrelaksowanie dziecka
Pomaga radzić sobie z traumą
Obniżanie poziomu lęku
Oswojenie dziecka z zagrożeniem
Pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami
Pokazywanie wzorców określonych zachowań
Inne, jakie?
9. Czy kiedykolwiek czytał/a Pan/i swojemu dziecku bajki terapeutyczne? (Po udzieleniu odpowiedzi „nie” proszę przejść do pytania nr 18)
tak nie
10. Jak często czyta Pan/i swojemu dziecku bajki terapeutyczne?
skorzystałam/-em raz z tej formy wsparcia kilkukrotnie, by rozwiązać określone problemy zawsze, gdy pojawia się problem czytamy je często, dla przyjemności
11. Jakie problemy są w nich poruszane najczęściej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Lęk społeczny Zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie Rozwód rodziców Śmierć kogoś bliskiego Problem alkoholowy w rodzinie Lęk przed ciemnością Moczenie nocne Problemy z samoakceptacją Kontakty z rówieśnikami
12. Czy zaobserwował Pan/i występowanie u swojego dziecka jakichś emocji podczas czytania bajek terapeutycznych?
tak nie
13. Jeśli tak, to jakiego rodzaju były to emocje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Smutek Radość Strach Gniew Szczęście Spokój Niepokój
14. Jak Pana/i dziecko zachowuje się podczas czytania bajek terapeutycznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wykazuje zainteresowanie Zauważa podobieństwa między sobą a głównym bohaterem Nudzi się Prosi o ponowne przeczytanie konkretnej bajki
15. Czy dzięki czytaniu bajek terapeutycznych zauważył/a Pan/i zmiany w zachowaniu się dziecka?
tak nie
16. Jeśli tak, to jakie?
17. Jak Pan/i ocenia poziom zmian w tych zachowaniach - w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „w minimalnym stopniu”, a 5 - „w najwyższym stopniu”)
1 2 3 4 5
18. Czy Pana/i zdaniem bajki terapeutyczne mogą pomóc dziecku w walce z trudnościami jakie je spotykają?
tak nie
19. Czy uważa Pan/i, że czytanie bajek terapeutycznych stymuluje rozwój dzieci?
tak nie
20. W jakich sytuacjach bajki terapeutyczne sprawdzają się najlepiej?
Kiedy dziecko ma różnego rodzaju lęki Kiedy dziecko staje się agresywne Kiedy dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami Kiedy dziecko ma kłopot z wyciszeniem się
21. Kiedy Pana/i dziecko ma jakiś problem, w jaki sposób Pan/i działa?
Idę do psychologa Rozmawiam z dzieckiem Radzę się bliskich i/lub znajomych Czytam bajki terapeutyczne Szukam odpowiedzi w Internecie Szukam pomocy w przedszkolu lub innej placówce


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .