Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kary i Nagrody

1. Czy stosuje Pani/ Pan nagrody w wychowaniu swojego dziecka ?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Tak
Rzadko
Nie
Czasami
2. Jakie rodzaje nagród stosuje Pani/ Pan w wychowaniu swojego dziecka ?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Nagroda słowna ( pochwała )
Nagroda rzeczowa ( zabawka, słodycz )
Nagroda poprzez okazanie uczuć ( przytulenie, pogłaskanie )
Nagroda poprzez wspólnie spędzony czas
Nagroda poprzez udostępnienie dziecku urządzeń technicznych ( komputer, tablet, telefon )
3. Jaka jest reakcja Pani/ Pana dziecka na otrzymaną nagrodę ?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Radość
Duma
Podziękowanie
Zadowolenie
4. Kiedy nagradzane jest Pani/ Pana dziecko ?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Od razu
Po pewnym czasie
Różnie bywa
5. Jakie nagrody według Pana/Pani najbardziej cieszą Państwa dziecko?
6. Czy według Pana/Pani stosowanie nagród przynosi efekty?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Tak
Nie
7. Czy stosuje Pani/ Pan kary w wychowaniu swojego dziecka ?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Tak
Nie
Czasem
Rzadko
8. Jaki rodzaj kar stosuje Pani/ Pan w wychowaniu dziecka ?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Zakaz wychodzenia na podwórko
Udzielenie upomnienia, nagany
Zakaz spożywania słodyczy
Krzyk, groźby
Odmówienie czułości
Kary cielesne
Odizolowanie dziecka
Ignorowanie dziecka
Odmówienie wspólnie spędzonego czasu / zabawy
Zakaz korzystania z urządzeń technicznych ( telefon, komputer, tablet )
9. Jaka jest reakcja Pani/ Pana dziecka na otrzymaną karę?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Wstyd
Przykrość
Strach
Niezadowolenie
Płacz
Izolacja
Agresja
10. Kiedy karane jest dziecko ?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Od razu
Po pewnym czasie
Różnie bywa
11. Jaką karę Pana/Pani dziecko uważa za najbardziej dokuczliwą?
12. Czy według Pana/ Pani stosowanie kar przynosi efekty?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Tak
Nie
13. Co Pana/Pani zdaniem przynosi lepsze efekty wychowawcze - stosowanie nagród czy stosowanie kar? Proszę uzasadnić odpowiedź.
14. Płeć:
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Kobieta
Mężczyzna
15. Wykształcenie:
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
16. Wiek osoby wypełniającej ankietę:
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
18-25 lat
26-31 lat
32-44 lata
45-54 lata
Powyżej 55 lat


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .