Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta ewaluacyjna

* 1. Jak oceniasz pozycję społeczną, którą daje Twoja praca?
1
2
3
4
5
6
* 2. Jak oceniasz stosunek nakładu swojej pracy do wynagrodzenia jakie za nią otrzymujesz?
1
2
3
4
5
6
* 3. Jak oceniasz sposoby ewaluacji wyników pracy i systemu wynagradzania stosowane w Twojej Firmie?
1
2
3
4
5
6
* 4. Jak oceniasz stopień poczucia spełnienia (samorealizacji/satysfakcji), które czerpiesz ze swojej pracy?
1
2
3
4
5
6
* 5. Jak oceniasz poziom świadczeń socjalnych w Twojej Firmie?
1
2
3
4
5
6
* 6. Jak oceniasz sposób kierowania ludźmi w Twojej Firmie?
1
2
3
4
5
6
* 7. Jak oceniasz podział obowiązków wśród pracowników Twojej Firmy?
1
2
3
4
5
6
* 8. Jak oceniasz hierarchię stanowisk w stosunku do wymiaru obowiązków oraz wynagrodzenia w Twojej firmie?
1
2
3
4
5
6
* 9. Jak oceniasz otwartość Twojego Pracodawcy na możliwości podejmowania samodzielnych decyzji?
1
2
3
4
5
6
* 10. Jak oceniasz możliwości stosowania własnych metod pracy w Twojej Firmie?
1
2
3
4
5
6
* 11. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty Twojej pracy, w jakim stopniu jesteś z niej zadowolony?
1
2
3
4
5
6
* 12. Jak oceniasz atmosferę współpracy panującą w Twojej Firmie?
1
2
3
4
5
6
* 13. Jak oceniasz możliwości wykorzystania w pracy wszystkich posiadanych przez Ciebie umiejętności?
1
2
3
4
5
6
* 14. Jak oceniasz ogólne warunki do pracy zapewnione przez Twojego Pracodawcę (warunki lokalowe, stanowisko pracy, narzędzia do pracy)?
1
2
3
4
5
6
* 15. Dokończ zdanie: "Największą zaletą Firmy, w której pracuję jest..."
* 16. 15. Dokończ zdanie: "Największym problemem Firmy, w której pracuję jest..."
* 17. 16. Dokończ zdanie: "Gdyby to była moja Firma to przede wszystkim bym..."


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .