Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

środowisko

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
18
19
20
.............
3. Profil klasy
4. Nazwa Szkoły
5. Miejsce zamieszkania
miasto
wieś
6. Liczba rodzeństwa
7. Wykształcenie w rodzinie
DziadekBabciaDziadekBabciaOjciecMatka
Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
8. Jakie zawody wykonują członkowie Twojej rodziny
Dziadek
Babcia
Dziadek
Babcia
Ojciec
Matka
Rodzeństwo strasze
9. Sytuacja zawodowa matki
pracuje
bezrobotna
emerytka
rencistka
inne
10. Sytuacja zawodowa ojca
pracuje
bezrobotny
emeryt
rencista
inne
11. Jaka jest sytuacja materialna Twojej rodziny
bardzo dobra
dobra
przeciętna
zła
12. Jak oceniłbyś/ oceniłabyś stosunek rodziców wobec Ciebie?
akceptują mnie
współpracują ze mną
opiekuńczy
odtrącający
unikający
wymagający
nadmiernie wymagający
nadmiernie chroniący
13. W jaki sposób spędzasz czas wolny w domu z rodziną? (wybierz max 3)
rodzinne spacery
aktywność sportowa (np. basen, narty)
wyjścia do muzeum,
wyjście do kina,
wyjście do teatru
wspólne przygotowywanie posiłków
wspólne spożywanie posiłków
oglądamy telewizję
spędzamy czas oddzielnie
14. Co / kto ułatwiły ci wybór obecnej szkoły?
ZnaczniePrzeciętnieZnikomo
Rozmowa z rodzicami
Bliska odległość szkoły od domu
Daleka odległość szkoły od domu
Samodzielna decyzja
Rozmowa z kolegami, koleżankami
Zapoznanie się z programem nauczania
Samodzielna decyzja
Rozmowa z nauczycielami
Rozmowa ze starszym rodzeństwem
15. Czy uważasz, że dokonałeś prawidłowego wyboru?
tak
nie
nie wiem
16. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole?
język polski
język obcy
matematyka
geografia
biologia
fizyka
historia
wychowanie fizyczne
chemia
religia
17. Czy planujesz kontynuować naukę: (jeżeli nie przejdź do pytania 20)
tak
nie
nie wiem
18. Z jakiego powodu chcesz kontynuować naukę?
chęć zdobycia wyższego wykształcenia
rodzice, rodzeństwo ma wyższe wykształcenie
wpływ znajomych
wyższe wykształcenie zapewni mi lepszą sytuacje materialną/ prace
chcę się rozwijać
19. W jaki sposób będziesz kontynuować naukę?
szkoła policealna
uczelnia wyższa
kursy zawodowe
studium
20. Jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości?
artysta
technik / inżynier
informatyk
personel medyczny
robotnik
żołnierz / policjant/strażak
nauczyciel
praca z ludźmi
21. Jakie są Twoje zainteresowania?
matematyczno-fizyczne
humanistyczne
biologiczno-chemiczne
artystyczne
techniczne
usługowe
opiekuńczo-wychowawcze
sport


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .