Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Bezpieczeństwo obywateli a problem przestępczości narkotykowej. Ocena problemu z perspektywy społeczności lokalnej.

* 1. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek
poniżej 18 lat
18-25
25-35
powyżej 35 lat
* 3. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
średnie
zasadnicze zawodowe
wyższe
* 4. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto (do 15 tys.)
miasto (15-50 tys.)
miasto (powyżej 50 tys.)
5. Pochodzisz z rodziny
pełnej
niepełnej
zrekonstruowanej (rodzice są w kolejnym związku)
brak obojga rodziców
6. Jaki masz kontakt z rodziną?
bardzo dobry
dobry
przeciętny
niezbyt dobry
7. Co według Ciebie oznacza pojęcie bezpieczeństwa? (np. brak zagrożenia)
8. Czy w Twoim miejscu zamieszkania czujesz się bezpiecznie?
tak
średnio
nie
nie wiem
9. Co ma wpływ na Twoje poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania? (np. znajomość mieszkańców)
10. Co według Ciebie oznacza pojęcie przestępczości narkotykowej? (np. handel narkotykami)
11. Czy miałeś/ miałaś jakikolwiek kontakt z narkotykami? (zażywałeś/ widziałeś jak inni zażywają, sprzedają itp.)
tak
nie
12. Czy zażywałeś/zażywałaś kiedykolwiek narkotyki?
tak
nie
13. Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedź brzmi „tak” zaznacz jakie narkotyki zażywałeś
marihuana
haszysz
kokaina
amfetamina
heroina
LSD
tabletki ecstasy
grzyby halucynogenne
14. Czy określasz się jako osobę uzależnioną czy wolną od narkotyków?
uzależniony/ uzależniona
wolny/ wolna
15. Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedziałeś „uzależniony/ uzależniona” to czy szukałeś pomocy i czy ją otrzymałeś?
16. W jakim wieku po raz pierwszy sięgnąłeś/ sięgnęłaś po narkotyki?
poniżej 18 lat
18-25 lat
25-35 lat
powyżej 35 lat
17. Czy Twoja rodzina wie, że zażywasz narkotyki?
tak
nie
nie wiem
18. Oceń jak ciężko byłoby Ci zdobyć poniższe narkotyki
niemożliwebardzo ciężkociężkołatwobardzo łatwonie wiem
marihuana
haszysz
kokaina
amfetamina
heroina
LSD
tabletki ecstasy
grzyby halucynogenne
19. Określ jak często zażywasz narkotyki
codziennie
kilka razy w tygodniu/ raz w tygodniu
kilka razy w miesiącu/ raz w miesiącu
kilka razy na kwartał/ raz na kwartał
kilka razy do roku/ raz do roku
20. Czy kiedykolwiek zostałeś zatrzymany/ bądź znasz kogoś kto został zatrzymany przez policję za posiadanie, przemyt, uprawę lub produkcję narkotyków?
tak
nie
21. Czy jesteś za legalizacją marihuany?
tak
nie
nie mam zdania
22. Na podstawie swoich obserwacji oceń, czy przestępczość narkotykowa jest problemem społecznym
tak
nie
nie mam zdania
23. Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedź brzmi „tak”, zaznacz możliwe Twoim zdaniem rozwiązania tego problemu
antynarkotykowe kampanie społeczne
legalizacja marihuany
zaostrzenie konsekwencji prawnych
poszerzenie działań operacyjnych policji oraz innych organów ścigania
żadne z powyższych


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .