Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Test wiedzy jakościowej

* 1. Wpisz swoje Imię i Nazwisko
* 2. 1.Klient uprawniony do skorzystania z oferty Love to taki który:
jest w okresie utrzymaniowym
ma na koncie aktualnie procesujące się APU ( automatyczne przedłużenie umowy)
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
nie posiada aktywnego adresu e-mail
posiada w Orange aktywną usługę Neostrada
* 3. Klientowi aktualnie korzystającego z usługi 2P, Pakietu Orange Love nie zaproponujemy gdy:
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
klient nie posiada aktualnego dowodu osobistego
na koncie widnieje otwarte zamówienie na usługę konwergentną ( FunPack)
klient na koncie posiada oprócz aktywnego POTSA, również usługę VOIP
* 4. Zamówienie „Otwarte”, blokujące wprowadzenie zamówienia na Pakiet Love dla klienta posiadającego uslugę POTS i 2W to
zamówienie FunPack – Odbiór osobisty/odbiór osobisty
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
zamówienie FunPack – kurier/kurier
zamówienie Voip
zamówienie POTS
* 5. Poprawne warunki dostępu dla usługi mobile w ofercie terminalowej to
fv. za usługi stacjonarne, mobilne, TV kablową oraz energie elektryczną
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
fv. za energię elektryczną , usługi stacjonarne, kserokopia legitymacji emeryta/rencisty, potwierdzenie zatrudnienia
fv. za wodę/ ścieki , potwierdzenie opłacenia czynszu , fv. za usługi mobilne
fv. za usługi stacjonarne, TV kablową , energię elektryczną, kserokopia dowodu osobistego
* 6. Osoba uprawniona do podpisania umowy na usługę mobile to
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
osoba odpowiedzialna/ zajmująca się usługami stacjonarnymi i mobilnymi w gospodarstwie domowym
właściciel usług stacjonarnych lub osoba upoważniona pisemnie przez właściciela usług
tylko właściciel usług stacjonarnych
osoba , na którą wystawiona jest umowa lub osoba upoważniona notarialnie
* 7. Migrację numeru prepaid w Orange zaproponujesz
klientowi, którego córka posiada kartę w Orange ( prepaid ) aktywną i zarejestrowana na siebie
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
klientowi, który aktualnie korzysta z Orange na kartę, zarejestrowana na siebie
klientowi, który posiada aktywny numer w Orange , który był zobowiązany umową lojalnościową ale umowa już się skończyła i numer jest już na kartę
nie migrujemy klientów z aktywnym prepaidem w Orange
* 8. Klientowi, który nie posiada ważnego dokumentu tożsamości zaproponujesz
przygotowanie paszportu lub prawa jazdy do okazania kurierowi
poinformujesz, że aktualnie nie ma możliwości skorzystania z oferty
pobierzesz starą serie i numer dowodu osobistego
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 9. Zgodnie z procesem aktywacji usługi Love, odbywającej się za pomocą dwóch kroków klient otrzyma
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
jedną , kompletna umowę na usługę Love z karta sim oraz/lub terminalem
Klient otrzyma umowę na usługę Mobile z kartą sim i/lub terminalem w pierwszym kroku , oświadczenie ze zgodami w drugim kroku oraz umowę na Pakiet Love bez karty sim w trzecim kroku
klient nie otrzyma umowy tylko kartę sim ( migracja usług dla stałych klientów odbywa się procesem bezaneksowym)
umowę na usługę mobilną wraz z kartą sim i/lub terminalem w pierwszym kroku oraz umowę na pakiet Love wraz z kartą sim w drugim kroku
* 10. Klient dłużnik, który nie ma możliwości skorzystania z mobile to taki, który
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
ma nieopłaconą bieżącą FV w Orange
nie podsiada zadłużenia w Orange tylko zaległości u innych operatorów
do aktywacji wymagana jest wpłata depozytu 300 lub 760 zł
na koncie abonenckim ma aktywne postępowanie windykacyjne
* 11. Zamówienie Odwracalne APU ( z definicji) to takie, które
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
dyskwalifikuje klienta z możliwości skorzystania z pakietu Love
po zmianie statusu na „kompletne” pozwoli wprowadzić kolejne zamówienie
jest zamówieniem, które umożliwia wprowadzenie nowego kontraktu na konto klienta, po upływie określonego czasu
* 12. W procesie MNP , okres „zerowy” ( nie płaci abonamentu) otrzyma klient, który
migruje ofertę z karty w Orange na abonament
przysługuje klientom, którzy mają aktywny kontrakt u innego operatora powyżej 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na przeniesienie
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
przysługuje tylko klientom przenoszącym numer od innego operatora
proces MNP nie uprawnia do skorzystania z okresu „ zerowego”
* 13. Osoba zajmująca się usługami mobilnymi w gospodarstwie domowym , upoważniona pisemnie przez osobę, na którą figuruje umowa, może podpisać umowę na Mobile gdy
klient jest niepełnosprawny
klienta aktualnie nie ma w domu
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
klient przebywa za granicą kraju
* 14. W przypadku klienta, któremu zaproponujesz pakiet Love, a u którego na koncie widnieje aktywny adres e-mail oraz usługa e-faktury ( za usługi stacjonarne) a który nie chce już korzystać z takiej formy otrzymywania rachunku zaproponujesz
skorzystanie z faktury papierowej z informacją o dodatkowej, cyklicznej płatności 5 zł przy każdej fakturze
przejście na portal „Mój Orange”
kontakt z główna infolinią Orange po aktywacji pakietu Love, w celu dokonania zmiany formy wysyłki faktury oraz dodatkowej płatności 5 zł do każdej faktury
poinformujesz o braku możliwości zmiany formy wysyłki faktury
* 15. Pierwsza FV klienta za usługę mobilną ( nowa aktywacja) zawiera:
tylko opłatę aktywacyjną
tylko pełną opłatę abonamentową
opłatę aktywacyjną, pełną opłatę abonamentową za kolejny okres rozliczeniowy oraz opłatę abonamentową za kilka dni danego cyklu bilingowego, w którym znalazł się klient w momencie aktywacji usługi
opłatę aktywacyjną raz opłatę abonamentową za kilka dni danego cyklu bilingowego, w którym znalazł się klient w momencie aktywacji usługi
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 16. Co zwiększa szansę na szybkie i skuteczne doręczenie przesyłki z umową i kartą sim do klienta
wybór terminala dostępnego aktualnie na stanach magazynowych
wysyłka dokumentów do osoby, która wyjeżdża poza granice kraju w najbliższym czasie
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
pobranie od klienta numeru telefonu komórkowego
poinformowanie klienta o przybliżonym czasie doręczenia i konieczności przygotowania dowodu tożsamości oraz warunku dostępu
ustalenie konkretnego przedziału czasowego dla kuriera, w którym klient będzie w domu
* 17. Ilość oraz rodzaj terminala dostępnego dla klientów należy sprawdzać
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
nie trzeba sprawdzać dostępności
z aktualnymi stanami magazynowymi dostępnymi na Aktualnościach oraz na tablicy ogłoszeń
na stronie Orange.pl
* 18. W przypadku migracji klienta z karty prepaid w Orange na abonament w Orange klient
oferta zmieni się automatycznie po zakończeniu procesu migracji
nie może migrować numeru z karty na abonament
nie otrzyma nowej karty sim z numerem zastępczym
otrzyma nową kartę sim z zastępczym numerem funkcjonującym do momentu zakończenia procesu migracji
otrzyma nową kartę sim z zastępczym i przez pierwsze 3 mce nie płaci abonamentu
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 19. Zgoda BIG
jest zgodą marketingową
jest zgodą niewymaganą i dotyczy weryfikacji klienta pod względem wierzytelności
jest nieistotna z punktu widzenia aktywacji usługi klienta
jest zgodą wymaganą, niezbędną do prawidłowego procesowania zamówienia
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 20. Informacja o rejestracji rozmowy powinna się znaleźć
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
po przedstawieniu produktu
nie musi się znaleźć w rozmowie
w pierwszej minucie połączenia przed przedstawieniem produktu
na końcu rozmowy
* 21. Do błędów krytycznych w Klasyfikacji Nadużyć zalicza się:
brak zgody na rozmowę
sprzedaż na "ulotkę"
sprzedaż osobie starszej
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
brak informacji o opłacie aktywacyjnej
brak informacji o sposobie dostarczenia
* 22. Powodem opóźnień w realizacji zamówienia dla klienta może być
uzgodnienie kontraktu z klientem wyjeżdżającym w najbliższym czasie poza granice kraju
błędne wypełnienie formularza podczas pobierania danych od klienta
pobranie danych z dowodu osobistego
brak pobrania numeru telefonu komórkowego do klienta
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 23. Migracja z karty prepaid w Orange na abonament w Orange dotyczy klientów którzy
posiadają kartę sim z aktywnym doładowywanym numerem w OPL, który jest od zawsze prepaidem
na migrowanym numerze posiadają aktywną usługę Zetafon
na numerze migrowanym nigdy nie posiadali żadnego abonamentu/mix w Orange
zakończyli korzystanie z obecnie trwającej umowy i ona przeszła na czas nieokreślony
* 24. Do nieetycznych zachowań sprzedawcy telefonicznego zaliczamy
nakłanianie Klienta do nieuczciwości
unikanie udzielenia odpowiedzi na kluczowe, z punktu widzenia podejmowanej decyzji, pytania Klienta
sprzedaż osobie nieświadomej celu rozmowy
generowanie pustych połączeń w celu podniesienia wskaźnika tj. „czas rozmowy”
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
* 25. Sprzedażą na "ulotkę" możemy nazwać
wykorzystanie prawa do odstąpienia, jako argumentu sprzedażowego
poprawnie przeprowadzona finalizacja, i wyraźna zgoda klienta na uruchomienie usługi.
sprzedaż w sytuacji, gdy Klient nie ma możliwości odbioru przesyłki
klient ma wątpliwości, jednak decyduje się na aktywację usługi.
wysłanie oferty/aneksu bez wyraźnego potwierdzenia chęci skorzystania z proponowanej usługi/produktu
sugerowanie Klientowi, że złożenie zamówienia jest niezobowiązujące
* 26. Co oznacza jeżeli umowa znajdzie się na kroku „ Oczekiwanie na korektę"
klient nie kupił oferowanej mu usługi karty sim
umowa nie została podpisana przez klienta
w momencie pakietowania klient poinformował że skorzystał z prawa konsumenckiego i oczekujemy na potwierdzenie tego faktu w raporcie Churn
klient jeszcze się zastanawia nad skorzystaniem z prawa konsumenckiego
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 27. W momencie kiedy klient nie wyrazi zgody na wcześniejsze uruchomienie usługi to
klient może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od umowy i nie będą z tego tytułu naliczane żadne opłaty
usługa zostanie uruchomiona po 14 dniach od dnia podpisania dokumentów, jednak wiąże się to z brakiem możliwości odstąpienia od umowy do 14 dni ( prawo konsumenckie).
usługa zostanie uruchomiona po 14 dniach od dnia podpisania dokumentów
nie możemy procesować dla klienta zamówienia
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
usługa zostanie aktywowana po podpisaniu umowy przez klienta, jednak rezygnacja nie będzie wiązała się to z kosztami takimi jak: wyrównanie za kilka, kilkanaście dni od dnia uruchomienia usługi do dnia wystawienia pierwszej faktury.
* 28. Jakie informacje będzie mógł otrzymać klient który wyrazi zgodę marketingową? Wykorzystanie przez Orange Polska S.A. swojego adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego w celach obsługowych
informacje przesyłane na adres e-mail lub smsem o produktach i usługach i odnoszących się do nich promocjach
o indywidualnej ofercie przygotowanej na podstawie analizy wykonanych połączeń, transmisji danych internetu
o zmianach cennika i regulaminu usługi, z której Pan/Pani korzysta,
o produktach i usługach innych podmiotów z grupy kapitałowej Orange Polska
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
* 29. Która zgoda uprawnia klienta do nadania mu rabatu 5 zł
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Zgoda na rozliczanie należności na wspólnym koncie abonenckim
Zgoda na kontakt na nr telefoniczne dostępne w Orange
Zgoda na wcześniejsze uruchomienie usługi.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
* 30. Zgoda na kontakt na nr telefoniczne dostępne w Orange Polska dotyczy
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
wszystkich, które są aktywne w Orange i klient nie zablokował możliwości kontaktu na dany numer.
tylko tego numeru na którym jest prowadzona rozmowa, pod warunkiem że jest on w sieci Orange.
numeru podanego do kontaktu dla kuriera.
wszystkich, które kiedykolwiek zostały podane przez klienta do kontaktu.
numeru którego tyczy się rozmowa, czyli nowego numeru który otrzyma klient
* 31. Klient zamawiający Plan Wzbogacony z terminalem na raty, ma możliwość migracji numeru do Orange Love po upływie
po 6 msc od dnia aktywacji
nie ma możliwości migracji do Orange Love
po 3 msc od dnia aktywacji
po 12 msc od dnia aktywacji
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
14 dni od podpisania umowy
* 32. Klient, który chcę otrzymywać fakturę papierową i zamawia plan wzbogacony
nie otrzyma rabatu 5 zł, i dostanie 4,84 GB internetu w UE
nie otrzyma rabatu 5 zł i dostanie 3,78 GB internetu w UE
nie otrzyma rabatu 5 zł i dostanie 4,52 GB internetu w UE
nie otrzyma rabatu 5 zł.
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 33. Klient obecnie posiada Orange Love 4u, co możesz zaproponować klientowi
mogę zaproponować kartę sim w abonamencie z rabatem ( w planie optymalnym)
mogę zaproponować internet mobilny z rabatem ( w planie optymalnym)
nic nie mogę mu zaproponować, bo już ma Lova
mogę zaproponować odstąpienie od Lova
mogę zaproponować kartę sim w abonamencie bez rabatu
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 34. Umowa, którą pozyskałeś trafiła na krok „ Wstrzymana formalnie”, co to oznacza?:
klient ma nieaktualne dane i musi się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta
klient ma nieopłaconą fakturę w Orange
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
klient jest dłużnikiem i wymagany jest depozyt
klient ma aktualnie otwarte zamówienie na usługę stacjonarną
klient nie ma możliwości technicznych na usługę


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .