Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Test wiedzy jakościowej

* 1. Wpisz swoje Imię i Nazwisko
* 2. 1.Klient uprawniony do skorzystania z oferty Love to taki który:
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
posiada w Orange aktywną usługę Neostrada
jest w okresie utrzymaniowym
ma na koncie aktualnie procesujące się APU ( automatyczne przedłużenie umowy)
nie posiada aktywnego adresu e-mail
* 3. Klientowi aktualnie korzystającego z usługi 2P, Pakietu Orange Love nie zaproponujemy gdy:
klient na koncie posiada oprócz aktywnego POTSA, również usługę VOIP
na koncie widnieje otwarte zamówienie na usługę konwergentną ( FunPack)
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
klient nie posiada aktualnego dowodu osobistego
* 4. Zamówienie „Otwarte”, blokujące wprowadzenie zamówienia na Pakiet Love dla klienta posiadającego uslugę POTS i 2W to
zamówienie FunPack – Odbiór osobisty/odbiór osobisty
zamówienie Voip
zamówienie FunPack – kurier/kurier
zamówienie POTS
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 5. Poprawne warunki dostępu dla usługi mobile w ofercie terminalowej to
fv. za usługi stacjonarne, mobilne, TV kablową oraz energie elektryczną
fv. za energię elektryczną , usługi stacjonarne, kserokopia legitymacji emeryta/rencisty, potwierdzenie zatrudnienia
fv. za usługi stacjonarne, TV kablową , energię elektryczną, kserokopia dowodu osobistego
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
fv. za wodę/ ścieki , potwierdzenie opłacenia czynszu , fv. za usługi mobilne
* 6. Osoba uprawniona do podpisania umowy na usługę mobile to
osoba , na którą wystawiona jest umowa lub osoba upoważniona notarialnie
tylko właściciel usług stacjonarnych
osoba odpowiedzialna/ zajmująca się usługami stacjonarnymi i mobilnymi w gospodarstwie domowym
właściciel usług stacjonarnych lub osoba upoważniona pisemnie przez właściciela usług
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 7. Migrację numeru prepaid w Orange zaproponujesz
klientowi, który aktualnie korzysta z Orange na kartę, zarejestrowana na siebie
klientowi, który posiada aktywny numer w Orange , który był zobowiązany umową lojalnościową ale umowa już się skończyła i numer jest już na kartę
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
nie migrujemy klientów z aktywnym prepaidem w Orange
klientowi, którego córka posiada kartę w Orange ( prepaid ) aktywną i zarejestrowana na siebie
* 8. Klientowi, który nie posiada ważnego dokumentu tożsamości zaproponujesz
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
pobierzesz starą serie i numer dowodu osobistego
poinformujesz, że aktualnie nie ma możliwości skorzystania z oferty
przygotowanie paszportu lub prawa jazdy do okazania kurierowi
* 9. Zgodnie z procesem aktywacji usługi Love, odbywającej się za pomocą dwóch kroków klient otrzyma
jedną , kompletna umowę na usługę Love z karta sim oraz/lub terminalem
umowę na usługę mobilną wraz z kartą sim i/lub terminalem w pierwszym kroku oraz umowę na pakiet Love wraz z kartą sim w drugim kroku
klient nie otrzyma umowy tylko kartę sim ( migracja usług dla stałych klientów odbywa się procesem bezaneksowym)
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Klient otrzyma umowę na usługę Mobile z kartą sim i/lub terminalem w pierwszym kroku , oświadczenie ze zgodami w drugim kroku oraz umowę na Pakiet Love bez karty sim w trzecim kroku
* 10. Klient dłużnik, który nie ma możliwości skorzystania z mobile to taki, który
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
do aktywacji wymagana jest wpłata depozytu 300 lub 760 zł
ma nieopłaconą bieżącą FV w Orange
na koncie abonenckim ma aktywne postępowanie windykacyjne
nie podsiada zadłużenia w Orange tylko zaległości u innych operatorów
* 11. Zamówienie Odwracalne APU ( z definicji) to takie, które
dyskwalifikuje klienta z możliwości skorzystania z pakietu Love
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
jest zamówieniem, które umożliwia wprowadzenie nowego kontraktu na konto klienta, po upływie określonego czasu
po zmianie statusu na „kompletne” pozwoli wprowadzić kolejne zamówienie
* 12. W procesie MNP , okres „zerowy” ( nie płaci abonamentu) otrzyma klient, który
proces MNP nie uprawnia do skorzystania z okresu „ zerowego”
przysługuje klientom, którzy mają aktywny kontrakt u innego operatora powyżej 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na przeniesienie
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
przysługuje tylko klientom przenoszącym numer od innego operatora
migruje ofertę z karty w Orange na abonament
* 13. Osoba zajmująca się usługami mobilnymi w gospodarstwie domowym , upoważniona pisemnie przez osobę, na którą figuruje umowa, może podpisać umowę na Mobile gdy
klienta aktualnie nie ma w domu
klient jest niepełnosprawny
klient przebywa za granicą kraju
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 14. W przypadku klienta, któremu zaproponujesz pakiet Love, a u którego na koncie widnieje aktywny adres e-mail oraz usługa e-faktury ( za usługi stacjonarne) a który nie chce już korzystać z takiej formy otrzymywania rachunku zaproponujesz
przejście na portal „Mój Orange”
skorzystanie z faktury papierowej z informacją o dodatkowej, cyklicznej płatności 5 zł przy każdej fakturze
kontakt z główna infolinią Orange po aktywacji pakietu Love, w celu dokonania zmiany formy wysyłki faktury oraz dodatkowej płatności 5 zł do każdej faktury
poinformujesz o braku możliwości zmiany formy wysyłki faktury
* 15. Pierwsza FV klienta za usługę mobilną ( nowa aktywacja) zawiera:
opłatę aktywacyjną, pełną opłatę abonamentową za kolejny okres rozliczeniowy oraz opłatę abonamentową za kilka dni danego cyklu bilingowego, w którym znalazł się klient w momencie aktywacji usługi
tylko pełną opłatę abonamentową
opłatę aktywacyjną raz opłatę abonamentową za kilka dni danego cyklu bilingowego, w którym znalazł się klient w momencie aktywacji usługi
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
tylko opłatę aktywacyjną
* 16. Co zwiększa szansę na szybkie i skuteczne doręczenie przesyłki z umową i kartą sim do klienta
ustalenie konkretnego przedziału czasowego dla kuriera, w którym klient będzie w domu
wysyłka dokumentów do osoby, która wyjeżdża poza granice kraju w najbliższym czasie
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
wybór terminala dostępnego aktualnie na stanach magazynowych
poinformowanie klienta o przybliżonym czasie doręczenia i konieczności przygotowania dowodu tożsamości oraz warunku dostępu
pobranie od klienta numeru telefonu komórkowego
* 17. Ilość oraz rodzaj terminala dostępnego dla klientów należy sprawdzać
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
na stronie Orange.pl
nie trzeba sprawdzać dostępności
z aktualnymi stanami magazynowymi dostępnymi na Aktualnościach oraz na tablicy ogłoszeń
* 18. W przypadku migracji klienta z karty prepaid w Orange na abonament w Orange klient
oferta zmieni się automatycznie po zakończeniu procesu migracji
otrzyma nową kartę sim z zastępczym numerem funkcjonującym do momentu zakończenia procesu migracji
nie może migrować numeru z karty na abonament
otrzyma nową kartę sim z zastępczym i przez pierwsze 3 mce nie płaci abonamentu
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
nie otrzyma nowej karty sim z numerem zastępczym
* 19. Zgoda BIG
jest nieistotna z punktu widzenia aktywacji usługi klienta
jest zgodą niewymaganą i dotyczy weryfikacji klienta pod względem wierzytelności
jest zgodą wymaganą, niezbędną do prawidłowego procesowania zamówienia
jest zgodą marketingową
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 20. Informacja o rejestracji rozmowy powinna się znaleźć
na końcu rozmowy
nie musi się znaleźć w rozmowie
po przedstawieniu produktu
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
w pierwszej minucie połączenia przed przedstawieniem produktu
* 21. Do błędów krytycznych w Klasyfikacji Nadużyć zalicza się:
brak informacji o sposobie dostarczenia
brak zgody na rozmowę
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
brak informacji o opłacie aktywacyjnej
sprzedaż na "ulotkę"
sprzedaż osobie starszej
* 22. Powodem opóźnień w realizacji zamówienia dla klienta może być
brak pobrania numeru telefonu komórkowego do klienta
pobranie danych z dowodu osobistego
błędne wypełnienie formularza podczas pobierania danych od klienta
uzgodnienie kontraktu z klientem wyjeżdżającym w najbliższym czasie poza granice kraju
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 23. Migracja z karty prepaid w Orange na abonament w Orange dotyczy klientów którzy
na migrowanym numerze posiadają aktywną usługę Zetafon
na numerze migrowanym nigdy nie posiadali żadnego abonamentu/mix w Orange
zakończyli korzystanie z obecnie trwającej umowy i ona przeszła na czas nieokreślony
posiadają kartę sim z aktywnym doładowywanym numerem w OPL, który jest od zawsze prepaidem
* 24. Do nieetycznych zachowań sprzedawcy telefonicznego zaliczamy
nakłanianie Klienta do nieuczciwości
sprzedaż osobie nieświadomej celu rozmowy
unikanie udzielenia odpowiedzi na kluczowe, z punktu widzenia podejmowanej decyzji, pytania Klienta
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
generowanie pustych połączeń w celu podniesienia wskaźnika tj. „czas rozmowy”
* 25. Sprzedażą na "ulotkę" możemy nazwać
sugerowanie Klientowi, że złożenie zamówienia jest niezobowiązujące
wykorzystanie prawa do odstąpienia, jako argumentu sprzedażowego
wysłanie oferty/aneksu bez wyraźnego potwierdzenia chęci skorzystania z proponowanej usługi/produktu
sprzedaż w sytuacji, gdy Klient nie ma możliwości odbioru przesyłki
poprawnie przeprowadzona finalizacja, i wyraźna zgoda klienta na uruchomienie usługi.
klient ma wątpliwości, jednak decyduje się na aktywację usługi.
* 26. Co oznacza jeżeli umowa znajdzie się na kroku „ Oczekiwanie na korektę"
klient jeszcze się zastanawia nad skorzystaniem z prawa konsumenckiego
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
klient nie kupił oferowanej mu usługi karty sim
w momencie pakietowania klient poinformował że skorzystał z prawa konsumenckiego i oczekujemy na potwierdzenie tego faktu w raporcie Churn
umowa nie została podpisana przez klienta
* 27. W momencie kiedy klient nie wyrazi zgody na wcześniejsze uruchomienie usługi to
usługa zostanie uruchomiona po 14 dniach od dnia podpisania dokumentów
usługa zostanie uruchomiona po 14 dniach od dnia podpisania dokumentów, jednak wiąże się to z brakiem możliwości odstąpienia od umowy do 14 dni ( prawo konsumenckie).
usługa zostanie aktywowana po podpisaniu umowy przez klienta, jednak rezygnacja nie będzie wiązała się to z kosztami takimi jak: wyrównanie za kilka, kilkanaście dni od dnia uruchomienia usługi do dnia wystawienia pierwszej faktury.
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
nie możemy procesować dla klienta zamówienia
klient może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od umowy i nie będą z tego tytułu naliczane żadne opłaty
* 28. Jakie informacje będzie mógł otrzymać klient który wyrazi zgodę marketingową? Wykorzystanie przez Orange Polska S.A. swojego adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego w celach obsługowych
informacje przesyłane na adres e-mail lub smsem o produktach i usługach i odnoszących się do nich promocjach
o zmianach cennika i regulaminu usługi, z której Pan/Pani korzysta,
o indywidualnej ofercie przygotowanej na podstawie analizy wykonanych połączeń, transmisji danych internetu
o produktach i usługach innych podmiotów z grupy kapitałowej Orange Polska
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
* 29. Która zgoda uprawnia klienta do nadania mu rabatu 5 zł
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Zgoda na kontakt na nr telefoniczne dostępne w Orange
Zgoda na rozliczanie należności na wspólnym koncie abonenckim
Zgoda na wcześniejsze uruchomienie usługi.
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 30. Zgoda na kontakt na nr telefoniczne dostępne w Orange Polska dotyczy
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
tylko tego numeru na którym jest prowadzona rozmowa, pod warunkiem że jest on w sieci Orange.
wszystkich, które są aktywne w Orange i klient nie zablokował możliwości kontaktu na dany numer.
wszystkich, które kiedykolwiek zostały podane przez klienta do kontaktu.
numeru którego tyczy się rozmowa, czyli nowego numeru który otrzyma klient
numeru podanego do kontaktu dla kuriera.
* 31. Klient zamawiający Plan Wzbogacony z terminalem na raty, ma możliwość migracji numeru do Orange Love po upływie
po 12 msc od dnia aktywacji
14 dni od podpisania umowy
po 6 msc od dnia aktywacji
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
po 3 msc od dnia aktywacji
nie ma możliwości migracji do Orange Love
* 32. Klient, który chcę otrzymywać fakturę papierową i zamawia plan wzbogacony
nie otrzyma rabatu 5 zł.
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
nie otrzyma rabatu 5 zł i dostanie 4,52 GB internetu w UE
nie otrzyma rabatu 5 zł, i dostanie 4,84 GB internetu w UE
nie otrzyma rabatu 5 zł i dostanie 3,78 GB internetu w UE
* 33. Klient obecnie posiada Orange Love 4u, co możesz zaproponować klientowi
mogę zaproponować internet mobilny z rabatem ( w planie optymalnym)
mogę zaproponować odstąpienie od Lova
mogę zaproponować kartę sim w abonamencie bez rabatu
nic nie mogę mu zaproponować, bo już ma Lova
mogę zaproponować kartę sim w abonamencie z rabatem ( w planie optymalnym)
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
* 34. Umowa, którą pozyskałeś trafiła na krok „ Wstrzymana formalnie”, co to oznacza?:
klient ma nieopłaconą fakturę w Orange
klient jest dłużnikiem i wymagany jest depozyt
klient ma aktualnie otwarte zamówienie na usługę stacjonarną
klient nie ma możliwości technicznych na usługę
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
klient ma nieaktualne dane i musi się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .