Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka rowerowa w powiecie suskim

* 1. W jakim okresie najczęściej używa Pan/i rower?
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Cały rok
* 2. Jak często korzysta Pan/i z roweru?
codziennie
kilka razy w tygodniu
raz w tygodniu
kilka razy w miesiącu
raz w miesiącu
rzadziej
* 3. Jaki rodzaj kolarstwa Pan/i uprawia/preferuje?
Szosowe
Górskie
Trekkingowe
Zjazdowe
* 4. Czy korzysta lub korzystał Pan/i z wyznaczonych ścieżek, szlaków i tras rowerowych w powiecie suskim?
Tak
Nie
* 5. Jak ocenia Pan/i stan infrastruktury rowerowej w powiecie (oznakowanie szlaków, stan nawierzchni, infrastruktura dodatkowa)?
Źle
Przeciętnie
Dobrze
Bardzo dobrze
* 6. W trakcie uprawiania turystyki rowerowej istotne dla Pana/i w skali 1-5 jest:
12345
schronienie przed deszczem
oznakowanie szlaku
dedykowane trasy
krajobraz
gastronomia
toaleta
informacja turystyczna
punkt z wodą pitną
* 7. Jak określi Pan/i swój cel uprawiania turystyki rowerowej?
rekreacja, aktywny wypoczynek
wysiłek fizyczny, sport
zwiedzanie
kontakt z przyrodą
* 8. Czy uważa Pan/i, że powiat suski ma potencjał do rozwoju turystyki rowerowej?
Tak
Nie
* 9. Co Pana/i zdaniem może być głównym czynnikiem jeśli chodzi o rozwój turystyki rowerowej w powiecie suskim?
Tworzenie nowych tras i ścieżek
Modernizacja obecnej infrastruktury
Organizowanie rajdów i imprez rowerowych
Lepsza promocja
Wykorzystanie walorów turystycznych i położenia geograficznego
* 10. Czy według Pana/i władze samorządowe starają się propagować i rozwijać turystykę rowerową?
Tak
Nie
* 11. Czy słyszał Pan o działaniach mających na celu rozwijanie tej formy turystyki w regionie?
Tak (przejdź do pytania 12.)
Nie
12. Jeśli tak, to jakie to działania?
* 13. Płeć
Mężczyzna
Kobieta
* 14. Wiek
0-18
19-26
27-34
35-45
46-55
powyżej 55
* 15. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 10 000 mieszkańców
Miasto 10 - 50 000 mieszkańców
Miasto powyżej 50 000 mieszkańców
* 16. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 17. Status materialny
Bardzo zły
Zły
Przeciętny
Dobry
Bardzo dobry


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .