Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Determinanty wyboru preparatów magnezu

* 1. Czy kiedykolwiek przyjmowała Pani/ przyjmował Pan preparaty magnezu?
Tak, ze względu na wskazania lekarskie
Tak, ponieważ miałam/miałem objawy niedoboru magnezu
Tak, ale nie miałam/miałem objawów niedoboru
Nie
* 2. Czym się Pani /Pana kieruje przy wyborze preparatów magnezu?
Proszę ułożyć czynniki w kolejności od najistotniejszego dla Pani/Pana do najmniej istotnego.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   reklamą danego preparatu
 •   postacią chemiczną magnezu zawartą w danym preparacie
 •   wybieram preparaty, które są lekami nie suplementami diety
 •   zwracam uwagę na to jaka firma produkuje dany preparat
 •   ceną
 •   rekomendacją danego preparatu przez farmaceutę/technika farmacji
 •   rekomendacją danego preparatu przez rodzinę znajomych
 •   rekomendacją lekarza
* 3. Co według Pani/Pana w największym stopniu decyduje o skuteczności danego preparatu magnezu?
Proszę ułożyć czynniki w kolejności od najistotniejszego dla Pani/Pana do najmniej istotnego.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   postacią chemiczną magnezu zawarta w danym preparacie
 •   fakt czy preparat jest lekiem czy suplementem diety
 •   firma produkująca dany preparat
 •   zawartość dodatkowo witaminy B6 w danym preparacie
* 4. Czy według Pani/Pana istnieje różnica pomiędzy skutecznością i bezpieczeństwem stosowania preparatów rejestrowanych jako produkt leczniczy (lek) a suplementami diety?
tak
nie
nie wiem
* 5. Czy uważa Pani/Pan że postać chemiczna magnezu w danym preparacie ma wpływ na jego skuteczność działania?
tak
nie
nie wiem
* 6. Czy uważa Pani/Pan, że tańsze preparaty magnezu mogą charakteryzować się gorsza jakością?
tak
nie
* 7. Czy uważa Pani/Pan że preparaty magnezu rekomendowane przez osoby posiadające wykształcenie medyczne (farmaceutę, lekarza) wykazują wyższą skuteczność?
tak
nie
* 8. Czyja opinia na temat danego preparatu jest dla Pani/Pana najważniejsza?
Proszę ułożyć w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   lekarza
 •   farmaceuty
 •   opinie na forach internetowych
 •   rodziny/znajomych
* 9. Czy zdarzyło się Pani/Panu kupić preparat magnezu pod wpływem reklamy?
tak
nie
nie pamiętam
10. Jeśli tak proszę podać nazwę preparatu
11. Czy poszukuje Pani/Pan dodatkowych źródeł informacji, gdy postanawia Pani/Pan kupić reklamowany preparat magnezu?
tak
nie
12. Jakie zna Pani/Pan preparaty magnezu, proszę wymień trzy
13. Który preparat magnezu uważa Pani/Pan za najskuteczniejszy?
* 14. Wiek
18-30
31-40
41-55
56-65
powyżej 65
* 15. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 16. Wykształcenie
podstawowe/gimnazjalne
zawodowe
średnie
jeszcze studiuję
wyższe
* 17. Czy posiada Pani/Pan wykształcenie medyczne?
nie
jestem studentem kierunku medycznego
tak posiadam wykształcenie medyczne, ale nie jest to wyższe wykształcenie
tak posiadam wyższe wykształcenie medyczne, proszę podać tytuł zawodowy..............................
* 18. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto do 100 tys. mieszkańców
miasto 100 tys.- 300 tys. mieszkańców
miasto 300 tys.- 500 tys. mieszkańców
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .