Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rewitalizacja centrum miasta Grajewo - ankieta

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
poniżej 18
18-25
26-40
41-55
powyżej 55
3. Czy Pana(i) zdaniem centrum miasta Grajewo powinno zostać poddane rewitalizacji?
Tak
Nie
Nie mam zdania
4. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na tym obszarze?

Mało estetyczne środowisko
Brak ładu przestrzennego
Zły stan dróg
Duży poziom przestępczości
Bezrobocie
Patologie społeczne
Brak zieleni
5. Jakich miejsc brakuje w pobliżu centrum miasta?
6. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z obecnego wyglądu centrum Grajewa?
Tak
Nie
Nie mam zdania
7. Czy słyszał(a) Pan(i) o projektach rewitalizacji centrum Grajewa?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .