Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

KWESTIONARIUSZ ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3

* 1. 1. Jakimi cechami wg Pana(i) powinien odznaczać się nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej?
Proszę wybrać 3 najważniejsze Pana(i) zdaniem cechy.
powinien posiadać dużą wiedzę powinien posiadać możliwe wysokie i szerokie wykształcenie
powinien posiadać umiejętność przekazywania wiedzy uczniom powinien posiadać autorytet wśród uczniów
powinien wzbudzać sympatię uczniów powinien posiadać umiejętność współpracy z rodzicami
powinien egzekwować polecenia i zadania powierzane uczniom powinien posiadać naturalne predyspozycje do wykonywania tego zawodu
powinien cechować się wysoką kulturą osobistą powinien być osobą konsekwentną w swych działaniach
powinien być kreatywny
* 2. 2. W jaki sposób zdefiniował(a)by Pan(i) osobę posiadającą autorytet?
Proszę wskazać 1 odpowiedź najbardziej odpowiadającą Pana(i) zdaniu.
osoba, która zasługuje na zaufanie
osoba godna naśladowania
ktoś, na kim możemy polegać
ktoś znany, poważany
* 3. 3. Jakie cechy nauczyciela w Pana(i) opinii w największym stopniu decydują o jego autorytecie?
Proszę wskazać 5 najważniejszych Pana(i) zdaniem cech.
rozległa wiedza cierpliwość
wiek posiadane przygotowanie pedagogiczne
inteligencja płeć
umiejętność przekazywania wiedzy poczucie humoru
wygląd zewnętrzny prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć
życzliwość wysoki status materialny
dyscyplina/systematyczność w pracy odpowiedzialność
posiadanie własnych dzieci
* 4. 4. Jakie cechy nauczyciela wg Pana(i) dziecka w największym stopniu kształtują jego autorytet (są najważniejsze dla dziecka)?
Proszę wskazać 5 najważniejszych dla Pana(i) dziecka cech (wg własnej opinii).
rozległa wiedza cierpliwość
wiek posiadane przygotowanie pedagogiczne
inteligencja płeć
umiejętność przekazywania wiedzy poczucie humoru
wygląd zewnętrzny prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć
życzliwość wysoki status materialny
dyscyplina/systematyczność w pracy odpowiedzialność
posiadanie własnych dzieci
* 5. 5. Które cechy nauczyciela wg Pana(i) mogą negatywnie wpływać na jego autorytet?
Proszę wskazać 5 najważniejszych Pana(i) zdaniem cech.
braki w wiedzy niecierpliwość
wiek brak odpowiedniego przygotowania pedagogicznego
niski poziom inteligencji płeć
brak umiejętności przekazywania wiedzy brak poczucia humoru
wygląd zewnętrzny prowadzenie nudnych i podobnych do siebie zajęć
brak życzliwości niski status materialny
brak dyscypliny/systematyczności w pracy nieodpowiedzialność
nieposiadanie własnych dzieci niekonsekwencja
nieobiektywność niesprawiedliwość
niepunktualność wybuchowość
brak zaangażowania w pracę z uczniami
* 6. 6. Czy uważa Pan(i), że wiek nauczyciela może mieć wpływ na jego autorytet?
Proszę wskazać 1 odpowiedź.
nie – nie ma to znaczenia
tak – nauczyciel powinien znajdować się w wieku powyżej 45 lat
tak – nauczyciel powinien znajdować się w wieku 30-45 lat
tak – nauczyciel powinien znajdować się w wieku poniżej 30 lat
* 7. 7. Czy uważa Pan(i), że płeć nauczyciela może mieć wpływ na jego autorytet?
Proszę wskazać 1 odpowiedź.
nie – nie ma to znaczenia
tak – większy autorytet zyskują kobiety
tak – większy autorytet zyskują mężczyźni
* 8. 8. Czy uważa Pan(i), że posiadanie przez nauczyciela własnych dzieci może mieć wpływ na jego autorytet?
Proszę wskazać 1 odpowiedź.
nie – nie ma to znaczenia
tak – nauczycielowi posiadającemu własne dzieci jest łatwiej zbudować autorytet
tak – nauczycielowi nieposiadającemu własne dzieci jest łatwiej zbudować autorytet
* 9. 9. Które z wymienionych czynników niezależnych od nauczyciela mogą stanowić w Pana(i) opinii zagrożenie dla jego autorytetu?
Proszę wybrać 3 najważniejsze Pana(i) zdaniem czynniki.
niski status społeczny zawodu nauczyciela niskie zarobki
niekorzystne przedstawianie nauczycieli w mediach krytyka ze strony rodziców uczniów
nieatrakcyjne programy nauczania, które musi realizować słabe wyposażenie i infrastruktura szkoły, w której pracuje
brak zaufania ze strony jego przełożonych (dyrekcji) przepisy i dyrektywy ograniczające go w pracy z uczniami
uczniowie, którzy nie wynieśli odpowiedniego wychowania z domu
* 10. 10. Czy uważa Pan(i), że pozycja społeczna i zarobki nauczycieli w Polsce są odpowiednie do ważności wykonywanego przez nich zawodu?
Proszę wskazać 1 odpowiedź.
tak, są odpowiednie
nie, są zbyt niskie
nie, są zbyt wysokie
* 11. 11. Czy wśród obecnych nauczycieli Pańskiego dziecka/dzieci (chodzi wyłącznie o nauczanie wczesnoszkolne) znalazłby się nauczyciel, którego z czystym sumieniem mógłby(mogłaby) nazwać Pan(i) autorytetem?
Proszę wskazać 1 odpowiedź.
tak
nie wiem/ trudno powiedzieć
nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .