Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Hipoterapia

* 1. Płeć dziecka
dziewczynka
chłopiec
* 2. Z jakim schorzeniem zmaga się Pana/Pani podopieczny?
autyzm
mózgowe porażenie dziecięce
stan po urazie czaszkowo-mózgowym
zespół Downa
upośledzenie umysłowe
zaburzenia emocjonalne
zaburzenia chodu równowagi
zaburzenia wzroku
* 3. Od jak dawna Pana/Pani podopieczny korzysta z hipoterapii?
0-1 mies.
2-5 mies.
6 mies.
7-12 mies.
1-2 lata
2-3 lata
powyżej 3 lat
* 4. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o zajęciach hipoterapii?
od lekarza
od znajomych
z telewizji
z internetu
z poradni psychologiczno-pedagogicznej
z gazety
* 5. Co skłoniło Pana/Panią do skorzystania z hipoterapii? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.)
skierowanie od lekarza
znalezione informacje na temat efektów hipoterapii
chęć urozmaicenia dziecku jego czasu wolnego
poszukiwanie nowej formy rehabilitacji
ciekawość
* 6. W jakim wieku było dziecko kiedy zdecydował/a się Pan/Pani na uczestnictwo w zajęciach hipoterapii?
0-4 lat
5-9 lat
10-14 lat
15-18 lat
żadne z powyższych
* 7. Jak często Pana/Pani podopieczny korzysta z zajęć hipoterapii?
codziennie
kilka razy w tygodniu
raz w tygodniu
raz w miesiącu
kilka razy w roku
skorzystał/a jeden raz
* 8. Czy Pana/Pani podopieczny chciałby częściej korzystać z zajęć hipoterapii?
tak
nie
* 9. Czy istnieją jakieś przeszkody aby Pana/Pani podopieczny brał częstszy udział w zajęciach hipoterapii ? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.)
niechęć dziecka do udziału w zajęciach
rodzaj dysfunkcji dziecka
koszta związane z zajęciami
odległość od ośrodka
strach przed koniem
brak dyspozycyjności opiekuna
inne zajęcia w czasie wolnym
* 10. Ile trwają jedne zajęcia?
15-20 min
20-30 min
30-40 min
1 h
1-1,5 h
* 11. Czy przed pierwszymi zajęciami z hipoterapii Pana/Pani podopieczny miał do czynienia z koniem?
tak
nie
* 12. Jaka była pierwsza reakcja Pana/Pani dziecka na kontakt z koniem podczas pierwszych zajęć ? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.)
niepewność
strach
obojętność
podekscytowanie
zaciekawienie
agresja
płacz
euforia
* 13. Czy Pana/Pani podopieczny uczestniczy w przygotowaniu konia do zajęć?
nie
czasami
tak, ale nie z takim zainteresowaniem jak jazda konna
tak, chce uczestniczyć w każdej czynności związanej z końmi
* 14. Co sprawia największą radość dla Pana/Pani podopiecznego? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.)
czyszczenie konia
karmienie konia
siodłanie konia
głaskanie konia
ćwiczenia wykonywane na koniu
jazda konna
* 15. Jak obecnie Pana/Pani podopieczny reaguje na kontakt z koniem podczas zajęć? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
niepewność
strach
obojętność
podekscytowanie
zaciekawienie
agresja
płacz
euforia
* 16. Jak zachowuje się Pana/Pani podopieczny w trakcie zajęć? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.)
wycisza się i relaksuje
chętnie wykonuje polecenia hipoterapeuty
śmieje się i cieszy
jest skupiony tylko na zwierzęciu
jest spięty, boi się konia
jest agresywny
nie chce wykonywać ćwiczeń
* 17. Czy zauważył/a Pan/Pani iż podopieczny czuje się zrelaksowany i spokojny po zajęciach hipoterapii?
nie, w ogóle
czasami
tak, z reguły
zawsze
* 18. Czy Pana/Pani podopieczny z chęcią wyczekuje kolejnych zajęć?
tak
nie
* 19. Czy dzięki zajęciom hipoterapeutycznym Pana/Pani podopieczny zawarł nowe znajomości lub przyjaźnie?
tak
nie
* 20. Czy możliwość kontaktu z innymi uczestnikami zajęć, hipoterapeutami lub wolontariuszami stanowi dla Pana/Pani podopiecznego motywacje do udziału w ćwiczeniach?
nie
nie wiem
tak
zdecydowanie tak
* 21. Czy zauważa Pan/Pani iż zajęcia hipoterapii stanowią przyjemną formę spędzania wolnego czasu przez podopiecznego ?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
nie
* 22. Jakie zmiany zauważył/a Pan/Pani u dziecka po zajęciach hipoterapii? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.)
lepsze samopoczucie
lepszą komunikację z otoczeniem
poprawę sprawności fizycznej
rozwinięcie samodzielności
zwiększenie pewności siebie
zwiększenie motywacji do ćwiczeń
nie zauważyłem/-am żadnej zmiany
* 23. Czy widzi Pan/Pani pozytywne efekty terapii?
bardzo duże
duże
słabe
brak
nie wiem
* 24. Po jakim czasie zauważył/a Pan/Pani poprawę stanu zdrowia lub zachowania u podopiecznego?
już po pierwszych zajęciach
po drugich zajęciach
po kilku zajęciach
po miesiącu regularnych zajęć
po kilku miesiącach zajęć
nie zauważyłem/-am żadnych zmian
moje dziecko dopiero zaczęło korzystać z hipoterapii, jeszcze nie zauważyłem/-am żadnych zmian
* 25. W której ze sfer zdrowia dziecka zauważył/a Pan/Pani poprawę?
tylko psychicznej
tylko fizycznej
w obu, lecz bardziej w psychicznej
w obu, lecz bardziej w fizycznej
w obu tak samo
w żadnej
* 26. Czy uważa Pan/Pani, że hipoterapia w porównaniu z innymi terapiami jest bardziej skuteczna?
jest bardzo skuteczna
jest skuteczna
ma efekty podobne do innych terapii
jest mniej skuteczna
nie jest skuteczna
ciężko ocenić
* 27. Czy uważa Pan/Pani metodę hipoterapii jako godną polecenia formę terapii?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .