Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Motywacje skłaniające ludzi do podejmowania społecznej działalności kulturalno - oświatowej

1. Podkreśl właściwą dla Ciebie grupę wiekową
a- 15-25
b- 26-35
c- 36-45
d- 46-59
e- powyżej 60 lat
2. Podaj narodowość.
3. Określ płeć:
a - M
b - K
4. Określ województwo w którym mieszkasz.
5. Przyporządkuj wykształcenie:
a - podstawowe
b - zawodowe
c - średnie
d - wyższe
6. Określ swój status materialny jako /właściwe zakreśl/:
a - niski
b - zadowalający
c - bardzo dobry
d - wysoki
7. Podaj stan cywilny:
a - wolny
b - żonaty
c - kawaler, panna
d - w związku
8. Pochodzenie rodziców określasz jako:
a - inteligenckie
b - robotnicze
c - chłopskie
9. Swoją rodzinę określasz jako :
a - wielopokoleniową
b - tradycyjną
c - pełną
d - niepełną
10. Liczba rodzeństwa z którym dorastałeś:
a - 1
b - 2
c - 3
d - 4 i powyżej
11. Czy w Twojej rodzinie były osoby zaangażowane w działalność społeczno- kulturalną?
a - tak
b - nie
12. Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze ?
Podkreśl spośród wybranych.
a - wiara
b - miłość
c - rodzina
d - przyjaźń
e - przywiązanie do wartości patriotycznych
f - wolność i suwerenność
13. Podkreśl spośród podanych uprawiane formy działalności kulturalno - oświatowej:
a - udział w zrzeszeniach
b - fundacje i stowarzyszenia
c -teatr, kabaret
d - chór
e - kursy i szkolenia
f - udział w DKF
g - kino
i - inne, wymień jakie.....
14. Ile czasu tygodniowo jesteś w stanie poświęcić pracę z innymi dla innych.
Określ ile.
15. Najlepsze według Ciebie sposoby spędzania wolnego czasu to:
a - rekreacja podczas wizyt w restauracjach i pubach
b - oglądanie tv
c - udział w przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych
d - uprawianie sportu
16. Czy odczuwasz potrzebę pracy dla i na rzecz innych mając na względzie różne formy pomocy ?
a - tak
b - nie
17. Podaj swój aktualny status zawodowy:
a - uczeń, student
b - pracujący
c - bezrobotny
d - rencista, emeryt
18. Sklasyfikuj swoje miejsce zamieszkania wg. podanego schematu:
a - wieś
b - miasto do 50 tys.
c - miasto od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców
d - aglomeracja powyżej 100 tys. mieszkańców
19. Czy w Twoim miejscu zamieszkania znajduje się:
a- teatr
b - kino
c - kawiarnia
d - biblioteka
e - muzeum
f - szkoły średnie i wyższe
20. Czy uważasz, że za pracę społeczną w dziedzinie upowszechniania kultury należy się wynagrodzenie bądź inne formy gratyfikacji - opisz jakie?
21. Czy uważasz , że osoby podejmujące społeczną działalność kulturalno-oświatową są potrzebne w Twoim środowisku?
a - tak
b - nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .