Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Motywowanie pracowników w firmie transportowej

1. Jakie bodźce zadecydowały o wyborze przez Pana (Panią) praktykowanego zawodu?
• Przypadek
• Tradycje rodzinne
• Atrakcyjne w stosunku do innych zawodów zarobki
• Prestiż zawodu
• Zamiłowanie i predyspozycje do tej pracy
• Ciekawa praca
• Łatwość znalezienia pracy
2. W jaki sposób został Pan (Pani) zatrudniony w firmie?
• Z polecenia znajomych
• Z ogłoszenia o pracę
• Z urzędu pracy
3. Czy rozmowa kwalifikacyjna była przeprowadzana podczas przyjęcia do pracy?
tak, starannie
nie
4. Czy posiada Pan (Pani) możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji w obecnej pracy?
Tak
Nie
5. Jaka osoba według Pana (Pani) powinien zajmować się finansami szkolenia?
wyłącznie pracownik
wyłącznie firma
częściowo firma, częściowo pracownik
6. Czy szkolenia są efektywnym instrumentem rozwoju zawodowego?
Tak
Nie
W małym zakresie
7. Czy warunki awansu zawodowego są zrozumiałe dla pracowników firmy?
Tak
Nie
8. Jakie są Pana (Pani) zdaniem podstawowe kryteria awansu pracowników?
Posiadanie predyspozycji i kompetencji na awansowane stanowiska
Bardzo dobra ocena dotychczasowej pracy
Szczególne osiągnięcia pracowników
Ukończenie szkół i uczelni
Wzrost zakresu obowiązków
Nabywanie dodatkowych umiejętności i wiedzy
9. Czy Pana (Pani) posiada możliwość awansu w firmie transportowej?
Tak
Nie
Tak, dla nielicznych osób
10. Czy zadania, które zostają Panu (Pani) przydzielane są zgodne posiadanymi umiejętnościami?
Tak
Nie
Czasami
11. Jaki sposób zarządzania stosuje Pana (Pani) przełożony?
• Demokratyczny
• Autokratyczny
• Zawsze mieszany
12. Czy pracownicy w firmie transportowej mogą sugerować przełożonym nowe rozwiązania odnoszące się do ich pracy ?
Tak
Nie
Czasami
13. Czy oceny w firmie są?
Sprawiedliwe
Niesprawiedliwe
14. Czy wynagrodzenia pełnia dla Pana (Pani) funkcję motywatora?
Tak
Nie
Ciężko ocenić
15. Metryczka
Płeć
Kobieta
Mężczyzna
16. Wiek
18-20
21-39
40-49
50 i więcej
17. Staż pracy w firmie
poniżej 2 lat
2-5 lat
powyżej 5 lat
18. Wykształcenie
Podstawowe
Średnie
Zawodowe
Wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .