Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ZAKRES ŚWIADOMOŚCI EMERYTALNEJ BIAŁOSTOCZAN W GRUPIE WIEKOWEJ 25-35

* 1. Czy jest Pan/Pani zadowolona z obecnej sytuacji emerytalnej w Polsce?
Tak
Nie
* 2. Jaka wysokość emerytury byłaby dla Pana/Pani satysfakcjonująca?
500 – 1000 zł
1001 – 1500 zł
1501 – 2000 zł
Powyżej 2000 zł
* 3. Proszę sobie wyobrazić, że teraz osiągnąłby/osiągnęłaby Pan/Pani wiek emerytalny. Jakiej kwoty Pan/Pani by się spodziewał/a?
Poniżej 500 zł
500 – 1000 zł
1001 – 1500 zł
1501 – 2000 zł
Powyżej 2000 zł
* 4. Czy uważa Pan/Pani za ważne oszczędzanie dodatkowego kapitału na emeryturę?
Tak
Nie
* 5. Czy oszczędza Pan/Pani na swoją przyszłość na emeryturze?
Tak (W przypadku wybrania tej odpowiedzi proszę odpowiedzieć na pytania nr 6-10)
Nie (W przypadku wybrania tej odpowiedzi proszę odpowiedzieć na pytania nr 11-14)
6. Jeśli tak, to jaka to jest kwota w skali miesiąca?
Poniżej 50 zł
50 – 100 zł
101 – 200 zł
Powyżej 200 zł
7. W jaki sposób Pan/Pani oszczędza?
Lokata bankowa/Konto oszczędnościowe
Obligacje skarbowe
Akcje i obligacje przedsiębiorstw
Dochody z nieruchomości
Ubezpieczenia emerytalne
Fundusze inwestycyjne
IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)
IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)
Inwestycja w wino
Inwestycja w metale i kamienie szlachetne
Inwestycja w sztukę
8. W jaki stopniu jest Pan/Pani zadowolony z wybranego sposobu oszczędzania?
Bardzo niezadowolony(a)
Niezadowolony(a)
Przeciętnie (umiarkowanie) zadowolony(a)
Zadowolony(a)
Bardzo zadowolony(a)
9. Gdyby teraz miał(a) Pan/Pani wybierać sposób zbierania kapitału na emeryturę, co by Pan/Pani wybrał(a)?
Ten sam sposób
Coś innego
W ogóle bym oszczędzał(a)
10. Czy dostępne sposoby oszczędzania są dla Pana/Pani satysfakcjonujące?
Tak
Nie
11. Jeśli nie, to dlaczego Pan/Pani nie oszczędza?
Nie mam pracy
Nie mam wystarczającej ilości środków na oszczędzanie
Jestem za młody
Liczę na emeryturę z ZUS
Brak przekonania
12. Jeśli Pana/Pani sytuacja finansowa byłaby wystarczająca, czy oszczędzał(a)by Pan/Pani?
Tak
Nie
13. Czy zamierza Pan/Pani zacząć oszczędzać na emeryturę w przeciągu 5 lat?
Tak
Nie
14. Jeśli tak, to w jaki sposób?
Lokata bankowa/Konto oszczędnościowe
Obligacje skarbowe
Akcje i obligacje przedsiębiorstw
Dochody z nieruchomości
Ubezpieczenia emerytalne
Fundusze inwestycyjne
IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)
IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)
Inwestycja w wino
Inwestycja w metale i kamienie szlachetne
Inwestycja w sztukę
* 15. 15. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) ze zmian, które zostały wprowadzone po reformie z 1999 roku?
Tak
Nie
* 16. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 17. Wiek
25 - 30
31 - 35
* 18. Wykształcenie
Podstawowe
Średnie (liceum, technikum, szkoła zawodowa)
Wyższe
* 19. Status zawodowy
Bezrobotny
Student
Praca dorywcza
Praca stała


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .