Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Uświadomienie pracownikom i rodzicom roli wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina i grupa w przedszkolu

1. Czy wg Pani/ Pana postawy rodziców/opiekunów są ważne w procesie nabywania kompetencji społecznych?
Tak
Nie
Nie wiem
2. Kto wg Pani/ Pana odgrywa największą rolę podczas kształtowania u dzieci poczucia wartości i zapoznawania dzieci z normami społecznymi:
Rodzice
Dalsza rodzina
Nauczyciele
Grupa rówieśnicza w przedszkolu
3. Czy wg Pani/ Pana uczęszczanie dziecka do przedszkola wpłynęło pozytywnie na kształtowanie u dziecka postaw społecznych?
Tak
Nie
Nie wiem
4. Czy wg Pani? Pana grupa rówieśnicza wpłynęła na kształtowanie systemu wartości dziecka?Czy wg Pani? Pana grupa rówieśnicza wpłynęła na kształtowanie systemu wartości dziecka?
Tak
Nie
Nie wiem
5. Czy podejmuje Pani/ Pan działania kształtujące u dzieci postawę odpowiedzialności za działania własne i działania podejmowane w grupie/
Tak
Nie
Nie wiem
6. Czy nauczyciele wspólnie z rodzicami analizują i podejmują wystarczające działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zachowań negatywnych oraz wzmacnianie właściwych zachowań społecznych?
Tak
Nie
Nie wiem
7. W jak sposób, wg Pani/Pana przedszkole powinno wspomagać rodzinę w kształtowaniu


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .