Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Terroryzm i zarzadzanie kryzysowe

* 1. 1. Czy mieszkając w swoim województwie czuje się Pan/i bezpiecznie?
tak
nie
* 2. Czy uważa Pan/Pani, że województwo śląskie jest zagrożone atakami terrorystycznymi?
tak
nie
nie wiem
* 3. Jak ocenia Pan/Pani ryzyko ataku terrorystycznego w województwie śląskim
w skali 1-10? (Proszę wpisać liczbę)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* 4. Z jakiego źródła po raz pierwszy dowiedział/a się Pan/Pani o zjawisku terroryzmu?
telewizja
internet
gazeta
radio
* 5. Czy miał/a Pan/Pani styczność z zamachem terrorystycznym?
Tak
Nie
* 6. Która z jednostek według Pana/Pani jest najbardziej efektywna
w działaniach antyterrorystycznych?
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
AGENCJA WYWIADU
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻB WYWIADU WOJSKOWEGO
POLICJA
GROM
STRAŻ GRANICZNA
BOR
* 7. Na czym powinna polega walka z terroryzmem?
NA MILITARNEJ WALCE
NA DZIAŁANIACH DYPLOMATYCZNYCH
NA OGRANICZENIU ŹRÓDEŁ FINANSOWYCH
NA EDUKACJI NT. ZAGROŻENIA
* 8. Czy w obecnych czasach powinno się prowadzić w województwie śląskim kampanie uświadamiające społeczeństwo w tematyce terroryzmu?
TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE
NIE WIEM
* 9. Czy miał/a Pan/Pani do czynienia z dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa w województwie śląskim? Proszę zaznaczyć jakie to były dokumenty?
Instrukcje ewakuacji budynków
Instrukcje przeciwpożarowe
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Plan Zarządzania Kryzysowego
Plan Ewakuacji
Inne
nie miałam/miałem styczności z dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa
* 10. Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie (działalność) Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w województwie śląskim?
Dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Źle
Nie mam zdania
* 11. płeć
k
m
* 12. wiek
do 24
25-40
powyzej 41
* 13. miejsce zamieszkania
miasto
wieś
* 14. Status zawodowy
uczen/studen
pracujacy
bezrobotny


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance