Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie wizerunku miasta Bielsko-Biała w opinii jego mieszkańców

* 1. Jak długo mieszka Pani/Pan w Bielsku-Białej lub okolicach?
od urodzenia
mniej niż pięć lat
5-10 lat
powyżej 10 lat
* 2. Proszę ocenić w skali 1-5 wskazane dziedziny życia w Bielsku-Białej, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 - najwyższą:
12345
Czystość i estetyka miasta
Liczba ścieżek rowerowych, parków i innych terenów zielonych
Sytuacja na rynku pracy
Infrastruktura drogowa
Edukacja i wychowanie
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Oferta kulturalna i rozrywkowa
Oferta sportowo-rekreacyjna
Działalność komunikacji miejskiej
3. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami o Bielsku-Białej?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
W PEŁNI SIĘ ZGADZAMCZĘŚCIOWO SIĘ ZGADZAMNIE MAM ZDANIACZĘŚCIOWO SIĘ NIE ZGADZAMCAŁKOWICIE SIĘ NIE ZGADZAM
Atrakcyjne dla mieszkańców
Atrakcyjne dla młodych ludzi
Atrakcyjne dla turystów
Atrakcyjne dla przedsiębiorców
Ma dobrą sytuację finansową
Jest dobrze zarządzane
Jest położone w atrakcyjnym rejonie
Daje mieszkańcom dobre warunki do życia i perspektywy
Jest bardziej atrakcyjne niż sąsiednie miasta
4. Jak ocenia Pani/Pan wizerunek Bielska-Białej według następujących cech?
można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi
nowoczesne przestarzałe
ładne brzydkie
bezpieczne niebezpieczne
przyjazne nieprzyjazne
czyste niechlujne
interesujące nudne
żywiołowe ospałe
kulturalne ubogie kulturalnie
naturalne mocno zurbanizowane
ośrodek biznesowy prowincja
5. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z życia w Bielsku-Białej?
Tak, zamierzam tu zostać i w najbliższym czasie nie planuję przeprowadzki
Tak, ale perspektywy zawodowe/edukacyjne zmuszają mnie do przeprowadzki
Nie, dlatego zamierzam się przeprowadzić
Nie, ale nie mam możliwości przeprowadzki
6. Skąd czerpie Pani/Pan informacje na temat działalności Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej?
dowolna liczba odpowiedzi
Strona internetowa Urzędu Miejskiego (um.bielsko.pl)
Oficjalny profil UM na portalach społecznościowych (Facebook, Youtube)
Magazyn Samorządowy "W Bielsku-Białej"
Miesięcznik "Pełna Kultura"
Lokalne serwisy informacyjne (np. bielsko.biala.pl)
Lokalna prasa
Telewizja lokalna
Tablice ogłoszeniowe i plakaty ulokowane w mieście
Znajomi, rodzina, sąsiedzi
* 7. Co według Pani/Pana jest lub mogłoby być wizytówką Bielska-Białej?
(maks. 4 odpowiedzi)
Zamek książąt Sułkowskich
Teatr Polski
Stary Rynek
Ratusz
ul. 11 listopada
Szyndzielnia
Stadion Miejski
Wydarzenia muzyczne (np. Lotos Jazz Festival, 90' Festival)
Kluby sportowe (TS Podbeskidzie, BBTS, BKS Aluprof)
* 8. Jakie czynniki sprawiają, że Bielsko-Biała może mieć przewagę konkurencyjną nad innymi miastami?
(maks. 3 odpowiedzi)
położenie geograficzne
historia
zabytki
oferta kulturalna
oferta sportowo-rozrywkowa
baza noclegowa
baza gastronomiczna
oferta edukacyjna
perspektywy zawodowe
9. Jakie projekty/instytucje realizowane obecnie lub w ostatnim czasie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej są Pani/Panu znane?
dowolna liczba odpowiedzi
Rewitalizacja Obszarów Miejskich
Segreakcja
Rodzina +
BBbike
Turystyczna inicjatywa klastrowa Bielska-Białej (karta miejska)
Zintegrowany system zarządzania transportem
Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych
Modernizacja Stadionu Miejskiego
Miejski System Informacji (MSI)
10. Czy Pani/Pana zdaniem decyzje i inwestycje podejmowane przez władze miasta:
Zdecydowanie takRaczej takRaczej nieZdecydowanie nie
Odpowiadają na potrzeby mieszkańców
Są konsultowane z mieszkańcami
Są realizowane prawidłowo i zgodnie z planem
11. Jak ocenia Pani/Pan oznakowanie ulic, budynków, dróg na terenie miasta?
Pozytywnie
Nie mam zdania
Negatywnie
12. Jak ocenia Pani/Pan przydatność informacji zawartych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego?
Pozytywnie
Nie mam zdania
Negatywnie
Nigdy nie odwiedzałam/em strony internetowej UM
13. Jak ocenia Pani/Pan obsługę Urzędu Miejskiego według następujących kategorii:
DobrzeŹleNie mam zdania
Kompetencje pracowników
Uprzejmość pracowników
Szybkość obsługi
Terminowość
* 14. Proszę podać swoją płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 15. Wiek:
poniżej 18 lat
18-30 lat
31-50 lat
51-70 lat
71 i więcej lat
16. Status społeczny:
uczeń/student
pracuje
bezrobotny
emeryt/rencista


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .