Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Poczucie winy w procesie orzekania kary pozbawienia wolności

Bardzo dziękuję za zainteresowanie badaniem i wyrażenie zgody na uczestnictwo w nim. Niniejsze badanie dotyczące poczucia winy sprawców w procesie orzekania kary stanowi dopełnienie badań naukowych realizowanych na potrzeby pracy doktorskiej.
Wszelkie uzyskane informacje posłużą WYŁĄCZNIE DO CELÓW NAUKOWYCH, a wszystkim respondentom GWARANTUJĘ PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ.

Z wyrazami szacunku
mgr Dominika Wójcik-Chałupka
[email protected]
Bardzo proszę o ustosunkowanie się do poniższego stwierdzenia za pomocą skali procentowej.
0%25%50%75%100%
Wymierzając karę, kieruję się głównie jej funkcją prewencyjną.
Wymierzając karę, kieruję się głównie jej funkcją odwetową.
Wymierzając karę, kieruję się głównie jej funkcją poprawczą.
Wymierzając karę, kieruję się głównie jej funkcją eliminacyjną.
Czy uwzględnia Pan/Pani poczucie winy sprawcy przy orzekaniu o winie?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
W jakim stopniu? (proszę określić za pomocą skali procentowej)
Czy uwzględnia Pan/Pani poczucie winy sprawcy przy wymierzaniu kary?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
W jakim stopniu? (proszę określić za pomocą skali procentowej)
Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie orzekający w sprawach karnych dysponują wiedzą i kompetencjami, które pozwalają na rozróżnienie przejawów poczucia winy sprawcy?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Proszę określić poziom tych kompetencji za pomocą wartości procentowej:
Czy uważa Pan/Pani, że to ważne aby karany sprawca odczuwał poczucie winy?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie orzekający w sprawach karnych mają potrzebne kompetencje do wzbudzania poczucia winy sprawcy?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Proszę określić poziom tych kompetencji za pomocą wartości procentowej:
Czy uważa Pan/Pani, że to ważne aby sprawca rozumiał zasądzony mu wyrok?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Czy uważa Pan/Pani, że to ważne aby sprawca akceptował zasądzony mu wyrok?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie orzekający w sprawach karnych mogą oddziaływać na sprawcę tak, aby wzbudzić w nim chęć współdziałania i poprawy?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie orzekający w sprawach karnych mają niezbędne kompetencje by oddziaływać na sprawcę tak, by wzbudzić w nim chęć współdziałania i poprawy?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
W jaki sposób sędziowie orzekający w sprawach karnych mogą oddziaływać na sprawcę, tak by wzbudzić w nim chęć współdziałania i poprawy? Proszę o krótki opis:
Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie orzekający w sprawach karnych mają narzędzia pozwalające na oddziaływanie na sprawcę, tak by wzbudzić w nim chęć do współdziałania i poprawy?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Czy uważa Pan/Pani, że wychowawcze oddziaływanie na sprawcę winno być realizowane już na etapie postępowania karnego?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jeśli ma Pan/Pani dodatkowe uwagi lub przemyślenia proszę wpisać je tu:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance