Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wiedza kobiet w wieku okolomenopazalnym o osteoporozie

1. WIEK
□ 30-40 □ 40-50 □ 50-60 □ inne
2. 2. Wykształcenie
□ wyższe □ średnie □ zawodowe □ podstawowe
3. Miejsce zamieszkania
małe miasto duże miasto wieś
4. Czy wie Pani co to jest osteoporoza?
Tak Nie
5. Stan aktualnej wiedzy na temat osteoporozy ocenia Pani na:
□ niski □ średni □ wysoki
6. Czego dotyczy osteoporoza?
□ układu krążenia □ utraty masy kostnej □ nie wiem
7. Osteoporoza według Pani polega na:
wrodzonej łamliwości kości □ zmniejszeniu wytrzymałości i ich gęstości mineralnej □ zwyrodnieniu stawów □ marmurkowatości kości □ nie wiem
8. Czy początkowo osteoporoza daje zauważalne objawy?
□ TAK □ NIE □ nie wiem
9. Czy osteoporoza według Pani ma wpływ na złamania kości?
□ TAK □ NIE □ nie wiem
10. Czy w osteoporozie według Pani najczęściej ulegają złamaniu (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
□ trzony kręgów kręgosłupa □ kości przedramienia □ szyjka kości udowej □ nie wiem
11. Czy że osteoporozie sprzyja nieprawidłowy sposób żywienia?
□ TAK
□ NIE
□ nie wiem
12. . Na osteoporozę chorują najczęściej:
□ kobiety □ mężczyźni □ dzieci □ nie wiem
13. Czy aktywność fizyczna ma wpływ na rozwój osteoporozy?
□ TAK □ NIE □ nie wiem
14. . Niedobór których składników według Pani w największym stopniu zwiększa ryzyko zachorowania:
□ błonnik, fosfor, witamina A □ białko, wapń, witamina D □ tłuszcz, żelazo, witamina B6 □ nie wiem
15. . . Jakie Pani zdaniem produkty zalecane są w osteoporozie?
□ bogate w białko □ bogate w wapń □ bogate w żelazo □ nie wiem
16. Które z wymienionych czynników wpływają na rozwój osteoporozy (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
□ uwarunkowania genetyczne □ szczupła budowa ciała □ nieprawidłowa dieta □ picie alkoholu □ palenie papierosów □ niedobór witaminy D
17. Czy wie Pani które z wymienionych poniżej ćwiczeń mają działanie profilaktyczne lub lecznicze w osteoporozie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
□ spacery □ pływanie i ćwiczenia w wodzie □ jazda na rowerze treningowym □ taniec towarzyski □ nie mają wpływu
18. Z jakich źródeł czerpie Pani wiedzę na temat osteoporozy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
□ prasa □ radio, TV, Internet □ pozycje książkowo-naukowe □ rozmowy z personelem medycznym □ ulotki, broszury □ od znajomych
19. . Czy kiedykolwiek brała Pani udział w badaniach profilaktycznych diagnozujących osteoporozę
□ TAK □ NIE
20. Czy Pani zdaniem dostęp do badań profilaktycznych jest wystarczający?
□ TAK □ NIE □ nie słyszałam o takich badaniach
21. . Najpopularniejszą metodą stosowaną w diagnostyce osteoporozy według Pani jest:
□ prześwietlenie RTG □ badanie krwi □ badanie USG □ badanie densytometryczne □ nie wiem
22. Czy według Pani badanie densytometryczne:
□ umożliwia rozpoznanie złamania □ pozwala ocenić wiek kości □ pozwala ocenić gęstość mineralną kości □ nie wiem do czego służy
23. . Czy stosuje Pani hormonalną terapię zastępczą?
nigdy nie stosowałam i nie zamierzam stosować □ nigdy nie stosowałam ale zamierzam stosować □ kiedyś tak ale obecnie nie □ tak stosuję
24. . Jak spędza Pani wolny czas?
□ biernie- czytanie książek, oglądanie TV □ chodzę na spacery □ gimnastykuję się w domu, na powietrzu □ chodzę na basen □ inne
25. . Jak często uprawia Pani sport/gimnastykuje się?
□ 3-4 razy w tygodniu □ codziennie □ mniej niż 2 razy w tygodniu □ nie uprawiam sportu/nie gimnastykuję się
26. Czy przyjmuje Pani preparaty farmakologiczne uzupełniające niedobór wapnia?
Tak Nie
27. Czy pali Pani papierosy?
TAK □ NIE □ paliłam, ale rzuciłam
28. Czy pije Pani kawę, jeśli tak, to jak często?
co najmniej raz dziennie □ sporadycznie- 3 razy w tygodniu lub rzadziej □ nie pije
29. Czy w najbliższej rodzinie (mama, tata, babcia, siostra)występowała osteoporoza?
□ TAK □ NIE □ nie wiem
30. Czy wyraża Pani chęć pogłębiania wiedzy na temat osteoporozy?
Tak Nie
31. 31. Czy choruje Pani na osteoporozę?
Tak Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .