Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA DLA KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH I BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety - zajmie to Państwu około 10-15 minut. Celem ankiety jest zbadanie dotychczasowych doświadczeń polskich kierowników projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Państwa doświadczenie i opinie są dla nas bardzo ważne - mamy nadzieję, że wyniki naszych badań, po opublikowaniu, wpłyną na dalsze działania w tym zakresie.

Zespół autorski ankiety: Urszula Rogalla (CM UMK), Dariusz Mikołajewski (UKW, UMK), Marzena Sykutera (CM UMK), Wiesława Gierańczyk (KJ TSW), Katarzyna Biskup (UKW), Przemysław Piotrowski (CM UMK).

W razie pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt mejlowy: [email protected] lub [email protected].
* 1. Wiek:
* 2. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 3. Jaki jest Pani/Pana całkowity staż pracy (w pełnych latach)?
* 4. Jaki jest Pani/Pana staż pracy w szkole wyższej na stanowiskach naukowych lub dydaktyczno-naukowych (w pełnych latach)?
* 5. W jakiej dziedzinie nauki/sztuki osiągnęła/osiągnął Pani / Pan/najwyższy poziom wykształcenia?
Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
Nauki Ścisłe i Techniczne
Nauki o Życiu
* 6. Na jakim stanowisku jest Pani/Pan zatrudniona/-y w jednostce naukowej?
Wykładowca
Asystent
Starszy wykładowca
Adiunkt
Profesor nadzwyczajny
Profesor zwyczajny


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance