Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Czynniki wypływające na wybór banku

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
18-25
26-34
35-45
45-55
56+
3. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto do 30 tys.
miasto 30-50 tys.
miasto 51-100 tys.
miasto 101-250 tys.
miasto powyżej 250 tys.
4. Wykształcenie
podstawowe
średnie
wyższe
5. Które czynniki bierze Pan/Pani pod uwagę przy wyborze banku?
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
oferta produktowa
rozwiązania technologiczne
liczba bankomatów/wpłatomatów
koszt produktów, obsługi konta
reklama
dostępność placówek
dbałość o środowisko naturalne
uczciwe traktowanie pracowników
tworzenie placówek przyjaznych niepełnosprawnych
rozwijanie wiedzy z zakresu finansów wśród obywateli
6. Bank powinien dbać o pracowników, wspierać ich rozwój, zapewniać im większą ochronę i wynagrodzenie niż wynikające z przepisów prawa.
(Określ w jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem, gdzie 1- oznacza brak zgody, a 5- całkowitą zgodę ze stwierdzeniem.)
1
2
3
4
5
7. Bank powinien angażować się w ochronę środowiska.
(Określ w jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem, gdzie 1- oznacza brak zgody, a 5- całkowitą zgodę ze stwierdzeniem).
1
2
3
4
5
8. Bank powinien angażować się w akcje charytatywne, rozwiązywanie problemów społecznych, wspierać kulturę i sztukę, rozwijać wiedzę na temat finansów wśród społeczeństwa.
(Określ w jakim stopniu zgadzasz się z powyższym twierdzeniem, gdzie 1 oznacza brak zgody, a 5- całkowitą zgodę ze stwierdzeniem).
1
2
3
4
5
9. Bank powinien konstruować umowy w sposób przejrzysty, zrozumiały dla klienta, informować o wszystkich opłatach, prowizjach , zapewnić mu wygodny sposób reklamacji, skrócić czas ich rozpatrywania.
( Określ w jakim stopniu zgadzasz się z powyższym stwierdzeniu, gdzie 1- oznacza brak zgody, a 5 całkowitą zgodę ze stwierdzeniem.)
1
2
3
4
5
10. Które z przyczyn spowodowałyby, że zrezygnowałby Pan/Pani z usług danego banku?
(Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
wzrost opłat, prowizji
brak nowych produktów, usług
stosowanie nieuczciwej konkurencji
lepsza oferta konkurencji
nieuczciwe traktowanie pracowników
niska jakość obsługi
nieudzielenie kredytu
brak zaangażowania banku w akcje charytatywne, kulturę, sport


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .