Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Klub Fitness

Ankieta służąca zaprojektowaniu Klubu Fitness .Badanie jest realizowane w ramach ćwiczeń z przedmiotu "Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych" na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Polityki Turystycznej) i ma charakter anonimowy. Proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami.
1. Gdzie Pani mieszka?
miasto
wieś
2. Wiek
do 19 lat
20-30
31-50
powyżej 50 lat
3. Jaki jest Pani status?
uczeń/student
pracownik biurowy
pracownik fizyczny
prowadzę własną działalność gospodarczą
emeryt/rencista
bezrobotny
4. Jaki jest Pani stan zdrowia?
bardzo dobry
dobry
zły
5. Czy jest Pani osobą aktywną sportowo?
Tak - przejdź do pytania 7
Nie - przejdź do pytania 6
6. Co jest powodem braku Pani aktywności sportowej?
Można wybrać kilka odpowiedzi
Nie lubię sportu
Nie mam czasu na sport
Pracuję fizycznie i to dla mnie wystarczająca dawka sportu
Nie mogę, przeciwwskazania zdrowotne
Brakuje, możliwości (miejsc) do uprawiania sportów, które mnie interesują
7. Jak często uprawia Pani sport?
bardzo często - trenuję codziennie
często - co dwa dni
sporadycznie - raz w tygodniu i rzadziej
8. Czy korzystała Pani z usług klubu fitness? Jeżeli tak to proszę określić w skali od 1 do 5 stopień zadowolenia z usługi
12345
cena
jakość
obsługa
standard
urozmaicenie zajęć
9. Jakimi zajęciami byłaby Pani zainteresowana gdyby powstał nowy klub Fitness w Pani okolicy?
Można wybrać kilka
zajęcia kształtujące sylwetkę
zajęcia relaksacyjne
zajęcia dla kobiet w ciąży
zajęcia dla kobiet starszych
10. Ile średnio miesięcznie wydaje Pani na poprawę sprawności fizycznej?
11. Jaką odmianę usługi zamierza Pani nabyć jako następną i dlaczego ?
Dziękuję za wypełnienie ankiety.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .