Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
OCENA SPEKTAKLU <b>down_us<b>

Spektakl "d o w n_u s" Ewaluacja projektu "down_us II edycja"

Ankieta oceniająca prezentację spektaklu "d o w n_u s" w ramach projektu "down_us II edycja"
* 1. Czy podobał się Pani/Panu spektakl „d o w n_u s”?
Bardzo mi się podobał (5)
Podobał mi się (4)
Ani mi się podobał ani mi się nie podobał (3)
Nie podobał mi się (2)
Zupełnie mi się nie podobał (1)
* 2. Jak ocenia Pani/Pan osoby występujące w spektaklu "d o w n_u s" (aktorów)?
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Średnio (3)
Źle (2)
Bardzo źle (1)
* 3. Jak ocenia Pani/Pan organizację wydarzenia (spektakl "d o w n_u s")?
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Średnio (3)
Źle (2)
Bardzo źle (1)
* 4. Jak ocenia Pani/Pan atmosferę wydarzenia?
Bardzo dobra (5)
Dobra (4)
Średnia (3)
Zła (2)
Bardzo zła (1)
* 5. Czy Pani/Pana zdaniem wydarzenie było "Ciekawe"?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie (1)
* 6. Czy Pani/Pana zdaniem wydarzenie było "Nietypowe"?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak, ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie nie (1)
* 7. Czy wydarzenie było "Dla Pani/Dla Pana"?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak, ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie nie (1)
* 8. Czy Pani/Pana zdaniem wydarzenie było "Godne polecenia"?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak, ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie nie (1)
9. Czy ma Pani/Pan inne uwagi dotyczące spektaklu "d o w n_u s"? Proszę wpisać poniżej
* 10. Czy uczestniczyła Pani/Pan wcześniej w innych wydarzeniach (warsztatach, projektach, itp.) organizowanych przez Stowarzyszenie GRAAL?
Tak (1)
Nie (2)
11. Co sprawiło, że postanowił/a Pan/i obejrzeć spektakl "d o w n_u s"?
* 12. Czy obejrzenie spektaklu "d o w n_u s" zmieniło Pani/Pana stosunek do osób z zespołem Downa / niepełnosprawnych?
Tak (1)
Nie (2)
Nie wiem (3)
* 13. Czy chce Pani/Pan uczestniczyć w podobnych wydarzeniach?
Tak (1)
Nie (2)
Nie wiem (3)
14. Proszę krótko uzasadnić dlaczego chce Pani/Pan uczestniczyć w podobnych wydarzeniach?
15. Prosimy uzasadnić odpowiedź na wcześniejsze pytanie
* 16. Proszę wskazać swoją płeć
Kobieta
Mężczyzna
17. W którym roku Pani/Pan się urodził/a? Proszę wpisać poniżej
* 18. Proszę określić swoje wykształcenie
Niepełne podstawowe (1)
Podstawowe (2)
Gimnazjalne (3)
Zasadnicze zawodowe (4)
Średnie (5)
Licencjat/inżynierskie(6)
Wyższe magisterskie lub wyżej (7)
* 19. Proszę określić swoją sytuacje zawodową (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
Uczę się (1)
Studiuję (2)
Mam stałą pracę (3)
Pracuję dorywczo (4)
Jestem bezrobotny (5)
Jestem rencistką/rencistą lub emerytką/emerytem (6)
Jestem na urlopie wychowawczym/macierzyńskim (7)
Nie pracuję z innych powodów (8)
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
<div style='text-align:right; padding:20px;'> <a href="http://www.graal.org.pl/" rel="nofollow">&copy; 2012-2014 GRAAL Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci</a> <BR> numer telefonu: (12) 421 01 63 | adres e-mail: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> | www: <a href="http://graal.org.pl">http://graal.org.pl</a> <BR> Partner Technologiczny: <a href="http://www.ankietaplus.pl">Ankieta+</a> </div>


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance