Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ cięcia cesarskiego na sposób karmienia niemowląt w pierwszych dwunastu miesiącach życia

* 1. W jaki sposób odbył się poród Pani dziecka?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Poród naturalny bez wywoływania oksytocyną (przejść do pytania nr 3).
Poród naturalny wywoływany oksytocyną (przejść do pytania nr 3).
Poród poprzez cesarskie cięcie.
2. Jeśli poród odbył się poprzez cesarskie cięcie, jaka była tego przyczyna?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Zalecenie lekarskie dotyczące cesarskiego cięcia – stan zdrowia(choroby) uniemożliwiający poród naturalny np. nadciśnienie tętnicze, poważna wada wzroku, wady serca.
Wskazania położnicze m. in. ciąża mnoga, łożysko przodujące, nieprawidłowe położenie.
Wcześniejsze dziecko/dzieci urodzone poprzez cesarskie cięcie
W czasie ciąży lub porodu doszło do powikłań wymagających natychmiastowej reakcji – rozwiązanie ciąży.
Osobiste powody
* 3. Jakie były Pani plany dotyczące karmienia dziecka po porodzie?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Planowałam karmić naturalnie piersią od początku
Planowałam karmić mieszankami zastępczymi od początku
* 4. Czym sugerowała się Pani przy wyborze drogi karmienia dziecka?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Rekomendacjami dotyczącymi sposobu karmienia dzieci
Własnym przekonaniem/wiedzą
Opinią innych kobiet, położnej, pielęgniarki, lekarza
Własnym stanem zdrowia i wynikającymi z tego możliwościami karmienia
* 5. W jaki sposób rozpoczęła Pani karmienie dziecka tuż po porodzie?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Karmienie piersią.
Karmienie mieszankami zastępczymi (przejść do pytania nr 11).
Kamienie piersią oraz dokarmianie mieszankami zastępczymi.
6. Jak długo karmiła Pani dziecko tylko piersią (od momentu rozpoczęcia po porodzie)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Krócej niż tydzień
Tydzień
Dwa tygodnie
Trzy tygodnie
Miesiąc
Dwa miesiące
Trzy miesiące
Cztery miesiące
Pięć miesięcy
Pół roku
Rok
Dłużej niż rok
W ogóle
7. W którym miesiącu zdecydowała się Pani rozpocząć dokarmianie dziecka mieszankami mlek modyfikowanych?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Nigdy – karmiłam piersią do 12 miesiąca życia dziecka
W pierwszym miesiącu
W drugim miesiącu
W trzecim miesiącu
W czwartym miesiącu
W piątym miesiącu
W szóstym miesiącu
W siódmym miesiącu
W ósmym miesiącu
W dziewiątym miesiącu
W dziesiątym miesiącu
Po dziesiątym miesiącu
8. Czy w trakcie karmienia piersią zdecydowała się Pani przejść całkowicie na mieszanki zastępcze?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Tak
Nie (przejść do pytania nr 12)
9. Proszę podać, jaki był czas przejścia z karmienia naturalnego na mieszanki mlekozastępcze?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Mniej niż tydzień po porodzie
Tydzień po porodzie
Dwa tygodnie po porodzie
Miesiąc po porodzie
Dwa miesiące po porodzie
Trzy miesiące po porodzie
Cztery miesiące po porodzie
Piec miesięcy po porodzie
Sześć miesięcy po porodzie
Rok po porodzie
Więcej niż rok po porodzie
10. Proszę wskazać, jaka była przyczyna przejścia na karmienie mieszankami zastępczymi?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Zalecenia lekarza (problemy zdrowotne dziecka)
Choroba matki, przyjmowanie leków
Brak możliwości karmienia naturalnego - powrót do pracy zawodowej
Złe samopoczucie matki, ograniczające zdolność karmienia naturalnego
Nieumiejętność prawidłowego ssania przez dziecko
Problemy z piersiami – ból
Brak pokarmu
Słaby przyrost masy ciała dziecka
Kolejna ciąża
Chęć redukcji masy ciała
11. Jeśli karmiła Pani od samego początku mieszankami zastępczymi. Jaki był powód takiej decyzji?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Zalecenia lekarza (wystąpiły przeciwwskazania do karmienia naturalnego)
Brak laktacji
Niewystarczająca laktacja
Problemy z brodawkami
Problemy z ssaniem u dziecka (problem z prawidłowym przystawieniem dziecka do piersi)
Strach
Stres
Osobiste powody
Nie dotyczy
12. Jaki był czas wprowadzenia pierwszych nowych produktów do jadłospisu dziecka karmionego naturalnie jak i mieszankami zastępczymi?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Wcześniej niż trzeci miesiąc
Trzeci miesiąc
Czwarty miesiąc
Piąty miesiąc
Szósty miesiąc
Później niż szósty miesiąc
13. Czym sugerowała się Pani rozszerzając dietę dziecka?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Rekomendacjami/schematem wprowadzania nowych produktów do diety dziecka
Opinią mamy, teściowej, innych kobiet
Informacjami otrzymanymi od dietetyka
Informacjami z internetu
Informacjami otrzymanymi z książek dotyczących karmienia niemowląt
Informacjami otrzymanymi od lekarza, położnej, pielęgniarki
Osobistym doświadczeniem w rozszerzaniu diety dziecka
14. Jaki był pierwszy wprowadzony produkt do diety dziecka?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Warzywo
Owoc
Kasza bezglutenowa
Kasza glutenowa
Mięso
Żółtko
Produkt mleczny
Mleko
Produkt zbożowy
Słodycz
Całe jajo
Nasiona roślin strączkowych
15. W którym miesiącu wprowadziła Pani do jadłospisu dziecka: następujące produkty
Proszę zaznaczyć miesiąc wprowadzenia danego produktu do diety dziecka.
WarzywaOwoceKaszka zbożowa bezglutenowaKaszka zbożowa glutenowaŻółtko jaja kurzegoCałe jajo kurzeMięsoRybaSłodyczMleko krowieProdukt mleczny
1 m.c
2 m.c
3 m.c
4 m.c
5 m.c
6 m.c
7 m.c
8 m.c
9 m.c
10 m.c
11 m.c
12 m.c
>12m.c
16. Wiek
15 – 18 lat
19 – 30 lat
31 – 50 lat
17. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe licencjackie
Wyższe magisterskie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .