Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Postawy etyczne i wybrane wartości, które kierują postępowaniem ucznia

* 1. Jakimi wartościami kierujesz się w życiu, w grupie rówieśniczej i szkole?
Wybierz 5 wartości spośród podanych lub własnych
miłość
zdrowie
wiara
mądrość
nauka
praca
bogactwo
szczęście
prawda
dobro
tolerancja
sprawiedliwość
zabawa
wyobraźnia
lojalność
humor
bezpieczeństwo
pieniądze
marzenia
wykształcenie
praca
wolność
odpoczynek
przyjaźń
inne......................
* 2. Czy tymi samymi wartościami kierujesz się w życiu, w szkole i grupie rówieśniczej?
tak
nie
(jeśli nie to napisz, jakimi wartościami kierujesz się w życiu...................................................................................................., w szkole...................................................................................
3. Wypisz wartości wg następującej reguły - od najważniejszych dla Ciebie.
1.
2.
3.
4.
5.
4. Czy Twoim zdaniem zawsze przestrzegasz zasad , które wyznajesz w swoim zachowaniu?
tak
nie
nie wiem
5. Czy potrafisz zaakceptować wartości i poglądy wyznawane przez inne osoby, nawet wtedy, gdy różnią się one od Twoich?
tak
nie
6. Co jest dla Ciebie ważniejsze: wartości jednostki czy wartości całego społeczeństwa?
Zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź.
wartości jednostki
wartości całego społeczeństwa
7. Cz przestrzegasz norm, zasad obowiązujących w szkole (np. regulamin zachowania)?
Zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź.
zawsze
często
czasami
rzadko
nigdy
8. Co poprawia Twoją motywację do działania?
odpoczynek
nauka
zabawa
nagroda
spotkania z koleżankami, kolegami
sport
inne................


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .