Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena kierunku zarządzanie pod kątem współczynników

1. Oceń w skali 0-10, w jakim stopniu dany czynnik miał wpływ na wybór przez Ciebie kierunku "zarządzanie"?

0 - nie miał w ogóle;
10 - był decydujący;
12345678910
1. Opłaty za studia (atrakcyjne finansowo)
2. Połączenia komunikacyjne (parking, dojazd)
3. Oferta edukacyjna
4. Infrastruktura i media na uczelni (internet, sale komputerowe, system wewnętrzny)
5. Ciało pedagogiczne
6. Ciekawe praktyki (również międzynarodowe)
7. Biuro karier
8. Renoma uczelni
9.. Stypendia
10. Zaplecze innowacyjne uczelni (niestandardowe sposoby zdobywania wiedzy)
11. Możliwość kontynuacji studiów wyższego stopnia
12. Zniżki i przywileje studenckie
13. Zaplecze gastronomiczne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance