Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Bezpieczeństwo na poziomie lokalnym

* 1. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w swoim mieście?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Czasem tak, czasem nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 2. Z czym według Pana/Pani jest największy problem w mieście?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
Kradzieże
Włamania
Alkoholizm
Rozboje
Zakłócanie ciszy nocnej
Bezrobocie
Zanieczyszczenie środowiska
Brak perspektyw dla młodych ludzi
Narkomania
Przemoc w rodzinie
* 3. Czy był/była Pan/Pani kiedyś świadkiem lub uczestnikiem któregjś z wyżej wymienionych sytuacji?
Jeśli zaznaczy się odpowiedz "nie" to proszę ominąć pytanie nr. 4 i 5.
Tak
Nie
4. Ile razy Pan/Pani był/a świadkiem wyżej wymienionych sytuacji?
1-3
4-6
6-9
10-12
więcej niż 12
5. Które najczęściej?
* 6. Czy poziom działalności służb(Policja, straż pożarna, służba zdrowia itp) w mieście odpowiada Pana/Pani oczekiwaniom?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Czasem tak, czasem nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 7. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z rozwoju miasta?
W pytaniu mam na myśli takie rzeczy jak odnowę oraz remont miasta,
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 8. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z dostępu do instytucji edukacyjnych w mieście?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 9. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z poziomu szkolnictwa w mieście?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 10. Proszę podać Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 11. Proszę podać poziom posiadanego wykształcenia
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 12. Przedział wiekowy
18-29
30-39
40-59
60->


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .