Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

KLIMAT W MOJEJ SZKOLE Ankieta dla uczniów SP

Chcemy wiedzieć, jak czujesz się w swojej szkole. Twoje opinie mogą pomóc zmienić coś w szkole na lepsze. Ankieta jest anonimowa, to znaczy, że nie podpisujesz się w niej i nikt nie będzie wie¬dział, kto ją wypełnił. Bardzo prosimy Cię o szczere odpowiedzi.
Poniżej znajduje się lista zdań. Przeczytaj uważnie każde z nich i zastanów się, w jakim stopniu się z nim zgadzasz:
5= zdecydowanie tak (ocena najwyższa
4= raczej tak
3= trudno powiedzieć (nie jestem pewny/-a)
2= raczej nie
1 = zdecydowanie nie (ocena najniższa)
* 1. Cieszę się, że uczę się w tej szkole
5
4
3
2
1
* 2. Chętnie idę do szkoły
5
4
3
2
1
* 3. W szkole czuję się bezpiecznie
5
4
3
2
1
* 4. Lubię być w szkole
5
4
3
2
1
* 5. Lubię zajęcia w szkole
5
4
3
2
1
* 6. Lekcje w szkole są ciekawe
5
4
3
2
1
* 7. Dużo nauczyłem się w tej szkole
5
4
3
2
1
* 8. W mojej klasie nauczyciele pytają nas o zdanie w sprawach, które nas dotyczą
5
4
3
2
1
* 9. W mojej klasie nauczyciele ustalają z nami reguły pracy na lek¬cjach
5
4
3
2
1
* 10. W mojej klasie nauczyciele pytają nas, czego i jak chcielibyśmy się uczyć na lekcjach
5
4
3
2
1
* 11. W mojej klasie nauczyciele zachęcają nas do wyrażania własnych poglądów
5
4
3
2
1
* 12. W mojej klasie uczniowie są zachęcani do wymyślania i realiza¬cji różnych własnych pomysłów
5
4
3
2
1
* 13. Moi nauczyciele traktują nas dobrze i sprawiedliwie
5
4
3
2
1
* 14. Nauczyciele są dla nas życzliwi
5
4
3
2
1
* 15. Nauczyciele starają się, abyśmy dobrze o sobie myśleli
5
4
3
2
1
* 16. Uczniowie mogą otrzymać dodatkową pomoc w nauce od nauczycieli, gdy jej potrzebują
5
4
3
2
1
* 17. Nauczyciele pomagają uczniom, którzy mają jakieś kłopoty lub są zestresowani
5
4
3
2
1
* 18. W mojej klasie większość uczniów przykłada się do nauki
5
4
3
2
1
* 19. W mojej klasie na lekcjach uczniowie zachowują się właściwie (nie przeszkadzają w prowadzeniu lekcji) i można się uczyć
5
4
3
2
1
* 20. W mojej klasie większość uczniów przestrzega ustalonych reguł pracy na lekcjach
5
4
3
2
1
* 21. Moi nauczyciele interesują się mną jako człowiekiem
5
4
3
2
1
* 22. Moi nauczyciele pomagają uczniom odkryć to, w czym są do¬brzy, to co im się udaje
5
4
3
2
1
* 23. Moi nauczyciele zachęcają, aby każdy uczeń pracował najlepiej jak potrafi
5
4
3
2
1
* 24. Moi nauczyciele dbają o to, aby każdy uczeń osiągał jakieś suk¬cesy
5
4
3
2
1
* 25. W mojej szkole przestrzegane są prawa ucznia
5
4
3
2
1
* 26. W mojej szkole zapoznano nas z regułami (zasadami), których uczniowie powinni przestrzegać
5
4
3
2
1
* 27. Reguły obowiązujące w naszej szkole są sprawiedliwe i słuszne
5
4
3
2
1
* 28. Uczniowie w mojej klasie lubią przebywać ze sobą
5
4
3
2
1
* 29. Większość uczniów w mojej klasie to osoby życzliwe i chętne do pomocy
5
4
3
2
1
* 30. Inni uczniowie akceptują (przyjmują) mnie takim, jakim jestem
5
4
3
2
1
* 31. Gdy jakiś uczeń w mojej klasie jest przygnębiony, ktoś z klasy stara się mu pomóc
5
4
3
2
1
* 32. W szkole często czuję się zestresowany/-a
5
4
3
2
1
* 33. Mam zbyt dużo pracy związanej ze szkołą
5
4
3
2
1
* 34. Nauka w szkole jest trudna i męcząca
5
4
3
2
1
* 35. Uczniowie w mojej szkole często biją się ze sobą, popychają, szturchają
5
4
3
2
1
* 36. Uczniowie w mojej szkole często przezywają się złośliwie, ro¬bią sobie przykre żarty i ośmieszają się nawzajem
5
4
3
2
1
* 37. Niektórzy uczniowie w mojej klasie są pozostawieni na uboczu spraw i lekceważeni przez innych
5
4
3
2
1
* 38. W mojej szkole uczniowie często powodują zniszczenia, np. ścian, sprzętu, pomocy naukowych, okien itd.
5
4
3
2
1
* 39. Uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w szkole
(np. nie śmiecą, nie niszczą sprzętu)
5
4
3
2
1
40. Co powoduje, że DOBRZE/ ŹLE czujesz się w szkole? – dodatkowe uwagi
* 41. Zaznacz czy jesteś dziewczynką, czy chłopcem?
dziewczynka chłopiec


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .