Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Czas wolny dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Witamy serdecznie
Jesteśmy studentkami drugiego roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
Prosimy o wypełnienie ankiety, która posłuży nam do ustalenia, w jaki sposób dzieci w wieku wczesnoszkolnym spedzają czas wolny.
Ankieta jest zupełnie anonimowa a udzielone odpowiedzi wykorzystamy wyłacznie w celu napisania naszej pracy badawczej.
Będziemy bardzo wdzięczne za wypełnienie tego kwestionariusza.

Z poważaniem
Renata Molak
Monika Oleksik
1. PROSZĘ PODAĆ PŁEĆ DZIECKA
dziewczynka
chłopiec
2. DO KTÓREJ KLASY UCZĘSZCZA DZIECKO ?
proszę zaznaczyć klasę, do której dziecko uczęszcza
pierwsza
druga
trzecia
3. CZY W MIEJSCOWOŚCI W KTÓREJ MIESZKA DZIECKO ZNAJDUJE SIĘ ?
można udzielić kilku odpowiedzi
Plac zabaw
park
Kino
Ośrodek kultury
Klub sportowy
Centrum handlowe
4. CZY DZIECKO PO LEKCJACH UCZĘSZCZA NA ZAJĘCIA DODAKOWE ?
proszę udzielić jednej odpowiedzi
tak
nie
czasem
5. JEŚLI UCZĘSZCZA TO NA JAKIE?
można udzielić kilku odpowiedzi
Świetlica szkolna
kółka zainteresowań w szkole
basen
zajęcia sportowe w szkole /sks
zajęcia sportowe poza szkołą
lekcje języków obcych
zajęcia muzyczne / gra na instrumencie, śpiew
zajęcia teatralne
zajęcia manualne / rysunek, glina
lekcje tańca
Inne
6. CZY DZIECKO MA RODZEŃSTWO?
tak
nie
7. JEŚLI DZIECKO MA RODZEŃSTWO TO PROSZĘ PODAĆ :
liczba rodzeństwa
Płeć rodzeństwa
Wiek rodzeństwa
8. CZY DZIECKO SPĘDZA CZAS WOLNY Z RODZEŃSTWEM ?
proszę udzielić jednej odpowiedzi
tak
nie
czasem
9. JEŚLI TAK TO W JAKI SPOSÓB ?
można udzielić kilku odpowiedzi
Wspólne gry i zabawy
Wspólna gra na komputerze
wspólne oglądanie TV
wspólne rysowanie, malowanie itp.
Wspólne odrabianie lekcji / pomoc w lekcjach
Opieka nad młodszym rodzeństwem
Wyjścia na plac zabaw
Wspólne hobby
inne
10. CZY W DOMU DZIECKA SĄ ZWIERZĘTA DOMOWE?
tak
nie
11. JEŚLI TAK, TO CZY ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄ DZIECIOM W ICH CZASIE WOLNYM?
proszę udzielić jednej odpowiedzi
tak
nie
czasem
12. CZY DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS WOLNY Z RODZICAMI?
proszę udzielić jednej odpowiedzi
tak
nie
czasem
13. JEŚLI TAK TO W JAKI SPOSÓB ?
można udzielić kilku odpowiedzi
wspólne gry i zabawy ( puzzle, gry planszowe, klocki)
aktywne spędzanie czasu ( spacery, uprawianie sportu, jazda na rowerze)
wspólne rozmowy
atrakcje ( kino, teatr, muzeum, zoo )
wspólne oglądanie TV
wspólne gry na PS, na komputerze
wspólne rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny
wspólne wycieczki
wspólne zakupy
wspólne wyjścia na plac zabaw
inne
14. CZY DZIECKO SPĘDZA CZAS WOLNY Z RÓWIEŚNIKAMI ?
proszę udzielić jednej odpowiedzi
tak
nie
czasem
15. JEŚLI TAK TO W JAKI SPOSÓB ?
można udzielić kilku odpowiedzi
gry i zabawy w domu
oglądanie TV w domu
gry na komputerze / PS w domu
wyjścia na plac zabaw, na podwórko
udział w zajęciach ( sportowych, artystycznych, językowych)
wyjścia do kina
inne
16. CZY DZIECKO POMAGA RODZICOM W PRACACH DOMOWYCH?
proszę wpisać jedną odpowiedź
tak
nie
czasem
17. JEŚLI TAK TO W JAKI SPOSÓB ?
można udzielić kilku odpowiedzi
pomoc w gotowaniu
odkurzanie
wynoszenie śmieci
sprzątanie
mycie naczyń
Inne
18. JAKIE PROGRAMY OGLĄDA DZIECKO W TV?
można udzielić kilku odpowiedzi
bajki
filmy
programy rozrywkowe
programy popularnonaukowe
wiadomości
inne
19. JAK DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS WOLNY PRZED KOMPUTEREM/ TABLETEM ?
można udzielić kilku odpowiedzi
Gry
oglądanie filmów
portale ( facebook, instagram)
komunikatory
korzystanie z internetu
inne
20. CZY DZIECI CZYTAJĄ KSIAŻKI / CZASOPISMA ?
proszę udzielic jednej odpowiedzi
tak
nie
czasem
21. JEŚLI TAK TO JAKIE ?
można udzielić kilku odpowiedzi
Bajki
Opowiadania
Lektury
Komiksy
Edukacyjne
inne
22. CZY DZIECKO BAWI SIĘ INDYWIDUALNIE ?
proszę udzielić jednej odpowiedzi
tak
nie
czasem
23. JEŚLI TAK TO W JAKI SPOSÓB?
można udzielić kilku odpowiedzi
gry planszowe
klocki
plastyczne
zabawki
puzzle
inne
24. CZY DZIECKO SPĘDZA CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU?
proszę udzielić jednej odpowiedzi
tak
nie
czasem
25. JEŚLI TAK TO W JAKI SPOSÓB?
można udzielić kilku odpowiedzi
wyjścia na plac zabaw / podwórko
spotkania z rówieśnikami
wyprowadzanie psa
zabawy ruchowe
spacery, wycieczki
Aktywne spędzanie czasu / sport
inne
26. PŁEĆ
kobieta
mężczyzna
27. WIEK
28. WIEK WSPÓŁMAŁŻONKA
29. MIEJSCE ZAMIESZKANIA
wieś
miasto
30. MIESZKANIE
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
mieszkanie w bloku własne
mieszkanie w bloku wynajmowane
dom jednorodzinny własny
dom jednorodzinny wynajmowany
mieszkanie w rodzinie wielopokoleniowej ( z dziadkami )
inne
31. WYKSZTAŁCENIE MATKI
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
32. SYTUACJA ZAWODOWA MATKI
można podać kilka odpowiedzi
pracuje zawodowo
prowadzi własną działalność
wykonuje wolny zawód
jest na rencie
zajmuje się domem
inne
33. WYKSZTAŁCENIE OJCA
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
34. SYTUACJA ZAWODOWA OJCA
można podac kilka odpowiedzi
pracuje zawodowo
prowadzi własną działaność
wykonuje wolny zawód
jest na rencie / emeryturze
zajmuje się domem
inne
Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .