Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
1. Twoim zdaniem wiedza społeczna dotycząca tematu transplantacji jest:
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
Znikoma
Większość ludzi nic nie wie na ten temat
2. Twoja wiedza na temat transplantacji jest:
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
Znikoma
Nie wiem nic na ten temat
3. Czy Twoim zdaniem każdy może zadeklarować wolę bycia dawcą ?
Tak
Nie
Nie wiem
4. Czy Twoim zdaniem każdy może być dawcą organów?
Tak
Nie
Nie wiem
5. Który opis wyraża Twój stosunek do przeszczepiania narządów?
(możesz wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
Nie jestem zwolennikiem przeszczepów, uwłacza godności zmarłego.
Nie jestem zwolennikiem przeszczepów, serce jest narządem bardzo osobistym każdego człowieka.
Nie mam zdania, mam nadzieję, że ani ja, ani nikt z moich bliskich nie będzie miał takich doświadczeń, takich wyborów.
Nie mam zdania, mam zbyt mało wiedzy na ten temat.
Jest to bardzo szlachetny gest, który świadczy o altruistycznej postawie
6. Czy Twoim zdaniem transplantacja narządów jest etyczna?
Tak
Nie
Nie mam zdania
7. Jeśli wybrałeś/aś odpowiedź "nie", to uzasadnij dlaczego tak sądzisz.
8. Czy kiedykolwiek proponowano Ci podpisanie oświadczenia woli, które umożliwiłoby pobranie Twoich narządów po śmierci?
Tak
Nie
Nie pamiętam
9. Czy zdecydowałbyś/ zdecydowałabyś się na podpisanie oświadczenia woli, gdyby ktoś Ci to zaproponował?
Tak
Nie
Nie mam zdania
10. Uzasadnij swoją powyższą odpowiedź.
11. Czy ktoś z Twoich bliskich żyje z przeszczepionym narządem?
Tak
Nie
Nie wiem
12. Czy Twoim zdaniem media (telewizja, internet, prasa,…) prezentują tematykę transplantacji, zachęcają Polaków do składania oświadczeń woli ?
Bardzo często
Dość często
Rzadko
Bardzo rzadko
Nigdy
13. Jeśli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś, że tak, to opisz w jakiej formie, w jakich mediach?
14. Czy w swoim środowisku spotykasz się z akcjami promującymi transplantacje?
Tak
Nie
Nie interesowałem/am się tą tematyka
15. Jeśli tak to, jakie to były akcje?
16. Czy Twoim zdaniem potrzebne jest propagowanie wiedzy na temat transplantacji?
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
17. Jakie czynniki mogą wpłynąć na rozwój transplantologii w Polsce i zwiększenie ilości przeszczepów?
(możesz wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
Akcje społeczne promująca ideę transplantacji
Rozmowy, wywiady z osobami po transplantacji
Wywiady z kardiochirurgami, którzy wykonują operacje przeszczepów
Edukacja szkolna, społeczna
Medialne nagłaśnianie osiągnięć w zakresie transplantacji
18. Co najbardziej przekonałoby Cię do złożenia oświadczenia woli?
19. Jakie masz wątpliwości, pytania związane z tematyką transplantacji?
20. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
21. Jestem:
Uczniem
Studentem
Pracuję zawodowo
Nie pracuję
Rencistą/ emerytem
22. Wiek
10-12
13-16
17-19
20-30
31-50
powyżej 50


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .