Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Prawa i obowiązki podczas kontroli Policji na przykładzie mieszkańców GDAŃSKA

Witaj! Ankieta, którą masz przed sobą, związana jest z pisaną przeze mnie pracą licencjacką i dotyczy Twojego stosunku i wiedzy na temat praw i obowiązków Twoich i funkcjonariuszy Policji. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania zgodnie z Twoja wiedzą i poglądami.
* 1. Płeć:
mężczyzna
kobieta
* 2. Wiek:
18-19
20-22
23-25
26-30
+30
* 3. Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 4. Czy ktoś z Twojej najbliższej rodziny jest/był funkcjonariuszem Policji, Straży Miejskiej lub Straży Granicznej?
tak
nie
* 5. Skąd do tej pory czerpałeś/-aś wiedzę odnośnie obowiązującego prawa? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
od rodziny
od znajomych
z internetu
z telewizji
z aktów prawnych
ze szkoły
* 6. Czy kiedykolwiek byłeś/-aś kontrolowany/-a przez Policję lub czy była w stosunku do Ciebie podejmowana interwencja?
nie
tak
* 7. Czy uważasz, że miałeś/-aś wtedy do czynienia z przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariuszy Policji?
tak
nie
* 8. Czy byłeś/-aś świadkiem przekraczania uprawnień przez funkcjonariusza Policji?
tak
nie
nie wiem
* 9. Na ile uważasz, że znasz swoje prawa i obowiązki w sytuacji przekraczania uprawnień przez funkcjonariusza Policji? (1 - nie znam, 2 - słabo znam, 3 - nie wiem na ile znam, 4 - znam, 5 - dobrze znam)
12345
znajomość praw
znajomość obowiązków
* 10. Na ile uważasz, że znasz prawa i obowiązki funkcjonariuszy Policji w takiej sytuacji? (1 - nie znam, 2 - słabo znam, 3 - nie wiem na ile znam, 4 - znam, 5 - dobrze znam)
12345
znajomość praw
znajomość obowiązków
* 11. Jaka jest według Ciebie ogólna świadomość prawna mieszkańców Gdańska? (1-znikoma, 5- bardzo dobra)
12345
świadomość prawna mieszkańców Gdańska
* 12. Czy Twoim zdaniem funkcjonariusze Policji dobrze wykonują swoje obowiązki?
tak
nie
* 13. Czy wiesz do kogo możesz się zgłosić ze skargą na funkcjonariusza, który przekroczył swoje uprawnienia?
tak
nie
* 14. Funkcjonariusz Policji chce ukarać Cię mandatem, który według Ciebie nałożony zostaje niesłusznie, co robisz?
przyjmuję mandat bez dyskusji
przyjmuję mandat, jeśli jest niski, aby uniknąć sprawy sądowej
nie przyjmuję mandatu, co spowoduje złożenie wniosku o ukaranie do sądu
* 15. Czy gdybyś miał/-a większą wiedzę na temat obwiązującego prawa oraz prawach obywatela i funkcjonariusza zachowałbyś/-abyś się inaczej w sytuacji z pytania 14?
tak
nie
16. Opisz krótko swoje ogólne wrażenia odnośnie pracy Policji, przekraczania uprawnień oraz znajomości prawa przez obywateli Gdańska


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .